Rubin Phillip Ullmann

Rubin Phillip Ullmann ble født i Moss 13. desember 1918. Han var barn av Ida og Isak Ullmann og hadde seks søsken: Paul, Sonja, Alf, Rosa, Bjørn og Astrid. Rubin ble sendt til konsentrasjonsleiren Sachsenhausen 21. mai 1942 og døde der 30. september 1942.

Rubins foreldre var i utgangspunktet fra Litauen, men begge emigrerte til Norge før første verdenskrig. To år etter at foreldrene flyttet fra Christiania (Oslo) til Moss i 1916, ble Rubin født, som den nest eldste av i alt syv søsken. I 1936 bosatte familien seg på Lille Vårli i Christian Eriksens gate 2. Foreldrene drev Moss Varehus i byen. Da Norge ble okkupert i april 1940 var Rubin 22 år gammel medisinstudent. Han meldte seg som frivillig og deltok i kampene mot okkupasjonsmakten.

21. november 1941 ble Rubin arrestert av tyskerne på grunn av illegalt motstandsarbeid sammen med noen av sine medstudenter og ble ført til den norske fangeleiren Grini i østre Bærum. Etter at Rubin ble arrestert flyktet broren Alf til Sverige, noe som resulterte i at faren Isak og eldstebroren Paul ble arrestert og ført til Grini.

 I 1941 var 19 788 fanger registrert i leiren, hvor ble 3 402 fanger ble deportert til fengsler og konsentrasjonsleirer i Nazi-Tyskland.  Tre av dem var Rubin, Isak og Paul. Alle tre ankom Sachsenhausen 21. mai 1942, en konsentrasjonsleir ved Oranienburg nord for Berlin hvor en rekke norske motstandsmenn ble internert under krigen. Rubin døde i leiren 30. september samme år. Faren og broren ble send til Majdanek, en utryddelsesleir i det okkuperte Polen. Begge ble drept i oktober samme år.

Grini fangeleir i østre Bærum
Sachsenhausen konsentrasjonsleir nord for Berlin

Skrevet av Lars Lien

Kilder:

https://www.vg.no/spesial/2015/vaare_falne/?

https://www.mosshistorielag.no/artikler-samla-fra-strandsittaren/567-om-joder-i-moss

https://snl.no/Grini_-_tysk_fangeleir

Publisert 12. des. 2017 13:15 - Sist endret 12. des. 2017 13:15