Rebekka Salkolsky f. Shotland

Rebekka Sakolsky, født Shotland, ble født i Trondheim 20. desember 1912. Hun vokste delvis opp i Trondheim og fortsatte skolegangen i Tromsø da familien hennes flyttet dit. Hun var gift med Selik Sakolsky og i juli 1940 fikk de datteren Ruth. Ingen overlevde krigen.

Rebekka Sakolsky var datteren til Meyer Leib og Rosa Shotland. Som barn var hun en del av Det Mosaiske Trossamfund i Trondheim. Da hun flyttet til Tromsø, hjalp hun faren i forretningen hans. Hun hadde også tatt ett år på handelsskolen og var aktiv i Tromsø Turnforening.

 

Hun ble gift Selik Sakolsky, som var 25 år eldre. Før krigen bosatte de seg på Kvaløya fordi Rebekka ikke likte seg i Tromsø. Da krigen kom, flyttet de likevel inn til byen, nærmere bestemt Strandgata 36, til Rektor Qvigstads. Da var Rebekka var gravid, og femte juli 1940 fikk paret datteren Ruth.

Selv om de bodde i Tromsø, hadde familien mye kontakt med den jødiske menigheten i Trondheim, og ved de jødiske høytidene fikk de sendt oppover mat og annet som trengtes til slike feiringer. Foreldrene til Rebekka holdt dessuten åpent hus for familien da.

 

Det å bo i et okkupert land var vanskelig for Rebekka. Forretningen som mannen drev ble beslaglagt mye tidligere enn de andre jødisk-eide butikkene i Tromsø, og mannens arrestasjon samme dag og krigssituasjonen generelt, sannsynligvis kombinert med at hun hadde ansvaret for sin lille datter, medførte at Rebekka ofte var fortvilet. Samtidig var hun sterk. Hun lot andre jødiske familier bo hos seg i perioder de ikke hadde et sted å bo, og hun stelte i stand fest på de to bursdagene datteren fikk oppleve.

 

Etter at mannen ble arrestert på nytt i 1941, var hun engstelig for at det ville skje han eller hennes gamle foreldre noe dersom hun og datteren rømte landet. Samtidig ble hun fratatt huset hun bodde i, og måtte flytte til en idrettshytte utenfor byen sammen med foreldrene, søsken og datteren sin. Der bodde de under ganske dårlige kår til de ble arrestert høsten 1942 og sendt sørover.

 

Rebekka Sakolsky ble deportert til Auschwitz den 24. februar 1943 og drept ved ankomst 3. mars sammen med datteren.

 

 

 

 

Kilde: Henrik Broberg, Da byen ble stille,Tromsø 2014.        

Spørreskjema for jøder.

 

 

Skrevet av Vibeke Kieding Banik

Publisert 14. nov. 2017 14:13 - Sist endret 14. nov. 2017 14:13