Lea Steinfeld, f. Levin

Lea Steinfeld ble født i Oslo i 1896. Hun var en av ni søsken, og foreldrene var Leib og Henriette Levin. Hun giftet seg med Israel Steinfeld i 1918, og paret fikk to barn. Ingen i familien overlevde Holocaust.

Faren til Lea Steinfeld kom til Norge allerede på slutten av 1870-tallet fra nåværende Litauen. Moren var født i Tyskland, men delvis oppvokst i Sverige. Foreldrene var altså godt etablerte da Lea ble født. Hun vokste opp i Oslo, men familien bodde også andre steder i perioder. Lea var utdannet telegrafistinne, men fram til hun giftet seg arbeidet hun som kontordame.

 

Etter at hun giftet seg med Israel Steinfeld flytter hun til Ålesund og paret bosatte seg i Rasmus Rønnebergs gate 18. Der drev ektemannen en forretning, og sannsynligvis hjalp Lea ham med driften. I 1922 fikk de datteren Reidun Rasche, og tre år senere kom Morten Moses.

 

Familien var svært aktiv i lokalsamfunnet, og Lea var blant annet medlem av Norske kvinners sanitetsforening. På slutten av 1930-tallet ble hun valgt inn i lokalstyret til foreningen.

 

Hun var også glad i å være ute, og mange av bildene av familien som er bevart, er fra turer rundt om på Møre. Mange av somrene ble tilbragt i et leid hus på Skodje.

 

Israel Steinfeld ble arrestert for første gang i mai 1941, men sluppet ut. Deretter ble han arrestert i mai året etter. Da ble han værende i fengsel, og samtidig ble forretningen og familiens formue beslaglagt. Derfor bestemte Lea seg for å leie ut et rom i familiens leilighet for å tjene litt penger.

 

Da de mannlige jødene i Norge blir arrestert natt til 26. oktober, ble Morten innlagt på sykehus. Derfor ble ikke Lea og datteren arrestert samtidig med de kvinnelige jødene natt til 26. november samme år. De fikk leve fritt fram til de ble arrestert 23. februar, fraktet til Oslo og umiddelbart deportert til Auschwitz. Der ble Lea Steinfeldt myrdet ved ankomst.

 

 

(Kilde: Therese Alvik, Familien Steinfeld. Da byen gråt, Førde 2013)

Publisert 15. nov. 2017 11:37 - Sist endret 15. nov. 2017 11:37