Israel Steinfeld

Israel Steinfeld ble født i 1889, og vokste opp i Trondheim. Han flyttet til Ålesund som voksen, og drev en butikk der. Han var gift med Lea Steinfeld fra Oslo, og sammen hadde de to barn. Ingen i familien overlevde dødsleirene.

Israel Steinfeld ble født i Jønkøping i Sverige i 1889 av jødiske foreldre som hadde innvandret fra Øst-Europa. Han var en av fem søsken. Da han var tre år flyttet familien til Trondheim, og de ble svært aktive i det jødiske miljøet som fantes i byen. Faren var også med på å grunnlegge den jødiske menigheten.

 

Etter den store brannen i Ålesund i 1904 hadde faren sett muligheter til å drive forretning i byen, og året etter flyttet Israel dit, etter å ha akkurat fullført handelsutdanning. Han bosatte seg i Rasmus Rønnebergs gate 18. Han etablerte sin egen butikk i 1910, etter å ha gått i lære i familiemedlemmers forretninger. Den lå like ved farens forretning, og solgte postkort, leker, sysaker, og andre småting. Etter hvert utvidet han vareutvalget til også å omfatte klær, og i en periode hadde han flere forretninger.

Israel Steinfeld var svært aktivt i det lokale foreningslivet i Ålesund, og ikke minst var han en aktiv turner i Ålesund turnforening- Senere var han også lenge i styret i foreningen. I tillegg var han medlem av Ålesund handelsforening.

 

I 1918 giftet han seg med Lea Levin i Oslo, og de fikk to barn sammen. Hun hjalp ham også med butikkene i perioder.

 

Da krigen brøt ut, fikk familien være i fred fram til mai 1941. Da ble Israel Steinfeld arrestert, men sluppet ut igjen. Forretningen hans ble tilgriset med et påmalt «Jøde/Juden», og medlemmer av Hirden sto utenfor butikken slik at folk ikke skulle handle der.

 

Steinfeld ble arrestert igjen i mai året etter, og ble sittende i fengsel fram til han ble deportert. Samtidig ble familiens forretning konfiskert. Under fengselsoppholdet arbeidet han utenfor murene, og ble daglig ført til fots til arbeidsstedet. Da passerte han skolen barna hans gikk på, og slik fikk de se hverandre.

 

Etter hvert ble Israel Steinfeld overført til fangeleirer i Norge, blant annet Falstad og Grini. Han blir deportert til Auschwitz 26. november 1942. Han overlevde fram til 15. mai 1943 – altså ett år etter at han ble arrestert i Ålesund. Da døde han av lungebetennelse - enten direkte eller at han ble gasset fordi han var syk.

 

(Kilde: Therese Alvik, Familien Steinfeld. Da byen gråt, Førde 2013)

Publisert 15. nov. 2017 11:35 - Sist endret 15. nov. 2017 11:35