Elias Feinberg

Elias ble født i Oslo 7. september 1894 og døde 7. januar 1943. Han var barn av Samuel Josef Feinberg (1864-1912) og Sara F. Feinberg (f. Bernstein) (1866-1903). Gift med (Anna) Clara Feinberg (f. Oster). Elias og Clara fikk to barn, Rachel Feinberg og Kai (Samuel Josef) Feinberg.

Elias foreldre var russiske jøder som innvandret til Norge tidlig på 1890-tallet.[1] Elias ble født i Kristiania og giftet seg med den ni år eldre Clara. Paret fikk to barn og var bosatt i Kirkeveien 123. Etter å ha fullført forskole, middelskole og gymnasium tok Elias Praktisk kontor- og handelsutdannelse, og arbeidet som agent og grosserer.[2]

Elias var i likhet med sin far aktiv i det jødiske menighets- og foreningsliv.[3] I 1940 arbeidet han med å hjelpe tyske og østerrikske jødiske barn til Norge. Komitéen som Elias var formann for arbeidet for at barna kunne forbli i Norge på ubestemt tid. Av i alt 20 barn lyktes det komitéen å sørge for at 16 ble plassert på det jødiske barnehjemmet i Oslo, mens fire ble sendt hjem.[4]

Den 26. november ble Elias sammen med sin familie deportert med Donau og ankom utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau 1. desember 1942. Mens hans kone og datter ble sendt rett i gasskammeret, overlevde hans sønn Kai oppholdet i Auschwitz. Elias ble satt til arbeidstjeneste og døde av lungebetennelse etter i overkant av en måneds opphold i arbeidsleiren Monowitz, 7. januar 1943.

 

[1] Oskar Mendelsohn, Jødenes historie i Norge gjennom 300 år, Bind. I, Universitetsforlaget, Oslo 1969, s. 346.

[2] http://www.arkivverket.no/IMG:PDF:generate.

[3] Oskar Mendelsohn, Jødenes historie i Norge gjennom 300 år, Bind. I, Universitetsforlaget, Oslo 1969, s. 347.

[4] Oskar Mendelsohn, Jødenes historie i Norge gjennom 300 år, Bind. I, Universitetsforlaget, Oslo 1969, s. 650-651.

Av Lars Lien
Publisert 1. juli 2016 13:47