Dag Nathan

Dag Nathan ble født i Oslo den 21. mars 1924 og er fortsatt bosatt hovedstaden. Han er barn av Einar og Selma Victoria Nathan.

Den 4. mars 1942 fylte den da 17 år gamle Dag ut spørreskjema for jøder i Norge. Opplysningene på skjemaet er sparsommelige: ugift, middelskoleeksamen, norsk. Kort tid etter at Dag hadde fylt ut skjemaet inntraff en hendelse han har beskrevet som et vendepunkt i livet: «Jeg hadde en telefonsamtale med min mor – den siste samtalen – og hun sa til meg at det var flere land i Skandinavia enn Norge. Jeg skjønte hva hun mente – på den tiden måtte man lære seg å snakke i halve setninger.»[1] Telefonsamtalen fra moren var et hint om at det var på tide å komme seg ut av Norge. Dag flyktet til Sverige, mens begge foreldrene ble deportert og drept. Etter krigen flyttet han tilbake til Oslo til sin fars bygård i Vika og har i mange år vært sentral i det skandinaviske tryllekunstmiljøet under kunstnernavnet Dana og har mottatt flere utmerkelser: Magisk knekt, æresmedlem i Magiske Cirkel og det eneste «Evig medlem» i Den Magiske Ring. I tillegg har han vært vertskap og ildsjel for Norsk Tryllemuseum.[2]

 

[1] http://rimini-protokoll.de/materialbox/an-enemy-of-the-people-in-oslo/80-1-JEG+HAR+ALLTID+LYST+P+KVINNFOLK.html

[2] http://magiarkivet.se/2014/dag-nathan-norge-har-fyllt-90-ar/

Av Lars Lien
Publisert 1. juli 2016 13:23