(Anna) Clara Feinberg (f. Oster)

Clara ble født i Litauen 10. september 1885 og døde 1. desember 1942. Hun var datter av Salomon Hirsch (Herman) Oster og Rachel Oster. Hun giftet seg først med Joseph Schlossmann Filipson og senere Elias Feinberg. Clara og Elias fikk to barn, Rachel Feinberg og Kai (Samuel Josef) Feinberg. Clara hadde fem søsken: Jenny Marie Weinstock, Sara Smith, Isak Bernard Oster, Anna Martin og Fredrik Eprahim Oster.

Clara kom til Kristiania da hun var ett år. Faren arbeidet som slakter og åpnet en fruktbutikk i Gamlebyen. Familien bodde først i en treetasjes leiegård i Wesselsgate 6b, men flyttet senere til Akersgaten 65. Etter at hun giftet seg med Elias etablerte de seg i Kirkeveien 123.

Clara var sammen med Elias aktiv i Israelittisk Ungdomsforening og etablering av jødiske feriekolonier. Arbeidet med feriekoloniene var særlig rettet mot mindre velstilte jøder. I 1917 var hun «matmor» på en feriekoloni for 18 gutter og 5 fem jenter.[2] Da Clara var 36 år fikk paret sitt første barn Kai og to år senere ble Rachel født.

26. november 1942 ble den da 56 år gamle Clara arrestert sammen med familien, deportert med Donau og drept sammen med datteren i gasskammeret i Auschwitz 1. desember 1942. Sønnen Kai overlevde to og et halvt år i dødsleiren og returnerte til Norge i 1945.[3]

 

[2] Oskar Mendelsohn, Jødenes historie i Norge gjennom 300 år, Bind. I, Universitetsforlaget, Oslo 1969, 487.

Av Lars Lien
Publisert 27. juni 2016 10:22 - Sist endret 15. mars 2018 11:57