Abraham Leiser Borøchstein

Abraham Leiser Borøchstein ble født i 1892 i nåværende Litauen og kom til Norge åtte år senere. Han giftet seg med Mascha Marjasa Gochin i 1929 og de fikk fem barn sammen. Familien på syv ble drept i Auschwitz.

 Abraham Leiser Borøchstein kom til Norge fordi to av søsknene hans hadde innvandret ett år tidligere. Han startet som omreisende handelsmann, og fikk økonomisk starthjelp fra jødiske familier i Trondheim. Han bosatte seg i Nedre Enggate 21 i Kristiansund og tok handelsutdanning. I 1916 etablerte han «Ekviperingsmagasinet Moderne» i sammen med broren Josef, før han tok over «Dressmagasinet Central» to år etterpå. Den gikk konkurs i 1938, men han etablerte en ny forretning ganske raskt.

Da Kristiansund ble bombet i april 1940, mistet Abraham Borøchstein forretningslokalene sine. Han etablerte den på nytt i en brakke i Enggaten. Han ble arrestert av tyskerne i mai 1942, og varelageret ble overtatt av to lokale kjøpmenn.

Han satt i ulike leire i Norge før han ble sendt til Tyskland den 26. november 1942 med Monte Rosa. Han ble drept i Auschwitz 1. april 1943.

 

 

Kilder:

 

Ove Borøchstein, J. Historien om kristiansundsjødene, Kristiansund 2000.

 

Skrevet av Vibeke Kieding Banik

Publisert 14. nov. 2017 13:02 - Sist endret 15. nov. 2017 14:18