Barn på flukt under andre verdenskrig - Holocaustdagen 2016

I anledning Holocaustdagen 2016 inviterte vi elever til å stille spørsmål til tidsvitnet Siegmund Korn. Elevene arbeidet med historiene til Siegmund Korn og Karl Peter Federer – den ene overlevde, den andre ble drept i Auschwitz-Birkenau.

DS Donau til kai i Oslo 26. november 1942. Foto: Georg W. Fossum / NTB scanpix 

Undervisningsopplegg

Siegmund Korn flyktet fra Norge til Sverige i 1942, og var tilstede på Holocaustdagen den 27. januar 2016 i samtale med skoleelever. Undervisningsopplegget er nå tilgjengelig sammen med opptak fra Korns samtale med skoleelever. Opplegget består av interessant kildemateriale knyttet til to barns opplevelser under andre verdenskrig, og elevene utfordres til å vurdere uttalelser fra viktige norske politikere knyttet til jødiske flyktninger før og etter 9. april 1940. Det er også utarbeidet noen oppgaver til refleksjon.

Til læreren

Tekst og oppgaver for utdeling til elevene

Kilder

Publisert 9. jan. 2017 17:48 - Sist endret 23. juli 2018 20:42