Samtale med Samuel Steinmann

I anledning Holocaustdagen 27. januar 2015 møtte to skoleklasser Samuel Steinmann, en av de norske jødene som ble deportert til Auschwitz. Samtalen tok utgangspunkt i spørsmål elevene har formulert, sammen med spørsmål som var sendt inn fra skoler andre steder i landet. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltok også i samtalen. Samuel Steinmann døde 1. mai 2015, to måneder etter denne samtalen. 

Publisert 27. jan. 2015 10:30 - Sist endret 6. feb. 2017 13:23