Dembras oppbygging

Dembra gjennomføres ved fem skoler parallelt, over ett skoleår. Team med skoleledere og lærere fra hver skole deltar på teamsamlinger, i tillegg til at hele skolens personell får kurs- og veiledningssamlinger.

Dembra består av følgende komponenter:

  • Skolesamlinger for alle lærere og ledere ved skolen. Samlingene skal gi inspirasjon og faglig påfyll
  • Teamsamlinger for skoleleder (rektor, assisterende rektor e.l.) og tre lærere fra ungdomstrinnet
  • Spørreundersøkelse blant skolens elever og lærere til hjelp i skolens egenanalyse
  • Tiltak på skolen utviklet og gjennomført av skolen selv, med veiledning fra kursholderne

 

Skolesamlingene

En rekke temaer tas opp gjennom presentasjoner, øvelser og samtale: antisemittisme, rasisme og andre gruppefordommer, radikalisering, ekstremisme og udemokratiske holdninger, demokratisk beredskap, kritisk tenkning og konflikthåndtering. Skolesamlingene kan legges til skolenes samarbeids- og utviklingstid.

 

Teamsamlingene og teamenes rolle

Teamene består av noen utvalgte lærere og minst en fra ledelsen ved hver skole. Hvert team har ansvar for Dembra-satsningen på sin skole. Hensikten er å involvere hele skolen i arbeidet med å forebygge rasisme, antisemittisme, antidemokratiske holdninger og radikalisering.

Teamene fra alle deltakende skoler møtes til teamsamlinger som skal gi deltakerne tematisk fordypning og forutsetninger for utarbeidelse og gjennomføring av prosjektplanen. Mellom samlingene kan teamene holde kontakt med hverandre og følge med på hverandres planer og erfaringer via kursets nettplattform. Her vil de også få oppfølging fra veilederne.

 

Spørreundersøkelse

I kompetanseutviklingen inngår en enkel nettbasert spørreundersøkelse for alle lærere og elever ved de deltakende skolene. Formålet med undersøkelsen er todelt: For det første vil den kartlegge opplevelse av demokratisk tenkning og utbredelse av fordommer på skolen. Denne informasjonen vil danne utgangspunkt for hva skolen velger å arbeide med i løpet av perioden. For det andre skal undersøkelsen inngå i resultatmålingen av Dembra. Undersøkelsen vil derfor bli gjennomført i start- og sluttfasen av den perioden skolen deltar i Dembra. Undersøkelsen er anonym, og resultatene fra den enkelte skole behandles konfidensielt.

 

Lokale tiltak

Med utgangspunkt i skolenes egen situasjon utvikler teamene i samarbeid med kursholderne planer for skolens forebyggende arbeid. Dette arbeidet gir en anledning til å gå gjennom allerede eksisterende forebyggende arbeid, prioritere dette og vurdere eventuelle nye tiltak. Skolen følges opp i gjennomføringen av planene.

Publisert 3. nov. 2013 22:39 - Sist endret 11. apr. 2017 13:36