Live-streaming fra Dembra-konferansen

Hvordan kan skolen motvirke gruppefiendtlighet og udemokratiske holdninger? Hvordan fremme demokrati og inkludering? Disse spørsmålene tas opp på Dembra-konferansen 2015. Her kan du se konferansen.

Målet for Dembra-konferansen er å skape en plattform for diskusjon om relevant forskning og praktiske erfaringer omkring skolens arbeid med forebygging av udemokratiske holdninger. I tillegg til eksterne foredragsholdere vil et utvalg av Dembra-skoler dele sine erfaringer fra prosjektet.

Dembra står for Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme og er et kursopplegg til støtte i arbeidet for en demokratisk kultur i skolen. Det forebyggende arbeidet er knyttet til skolens formål med å ruste elevene til å bli bevisste og aktive medborgere i samfunnet.

Dembra-konferansen i sosiale medier

 

Emneord: Konferanse program
Publisert 16. sep. 2015 08:21 - Sist endret 27. okt. 2017 13:37