Dembra-konferanse

 

Dembra arrangerer åpne fagkonferanser om hvordan gruppefiendtlighet og antidemokratiske holdninger kan forebygges i skolen.

Konferansen arrangeres hvert andre år og retter seg mot skoleeiere, skoleledere, lærerutdannere, lærere, minoritetsrådgivere, og alle som er interessert i det forebyggende arbeid i skolen.

 

Neste konferanse arrangeres i oktober 2017:

Frykt og framtidshåp

Hvordan møte polarisering og ekskludering gjennom skolens arbeid med demokrati?

 

Les mer om konferansen og meld deg på