Dembra utvides

Høsten 2016 vil Dembra utvide fra Østlandet og i tillegg tilbys i Hordaland og Trøndelag. Institusjonene som skal gjennomføre Dembra regionalt møttes til to dagers workshop på HL-senteret.

Claudia Lenz fra Det europeiske Wergelandsenteret leder workshop.

Raftostiftelsen i Bergen og Falstadsenteret i Trøndelag skal starte opp med lokale varianter av Dembra høsten 2016. For kunnskapsoverføring og ideutveksling organiserte vi en workshop for veiledere fra disse to institusjonene på HL-senteret. I tråd med Dembras prinsipp om kritisk tenkning, gikk diskusjonen høyt allerede under den innledende begrepsøvelsen. Deltakerne laget arbeidsdefinisjoner for begrepene demokratisk, rasisme, antisemittisme og ytringsfrihet. Deretter gikk de løs på Dembras fem prinsipper: deltakelse, kritisk tenkning, interkulturell kompetanse, eierskap og hele skolen. Videre ble de bedre kjent med gjennomføringen av Dembraløpet og erfaringene fra deltagende skoler de siste årene.

Lokale varianter

Eierskap er et viktig prinsipp i Dembra. Gjennom workshopen har de to nye Dembra-institusjonene opparbeidet seg størrre eierskap til opplegget for kompetanseutvikling gjennom diskusjoner og ideutveksling. De vil være med på å utvikle og prege Dembra ut fra egen kompetanse og tenkning. Selv om prinsippene for Dembra ligger til grunn, er det rom for lokale variasjoner i gjennomføring og vektlegging av ulike temaer.

Dembra på nett

Skoler som ikke følger opplegget  i en av de tre regionene der Dembra tilbys fra høsten 2016 (Midt-Norge, Vestlandet og Oslo/Østfold), kan likevel gjennomføre Dembra ved å følge et nettbasert opplegg. Dette vil publiseres på dembra.no før påske, slik at skoler kan ta det i bruk skoleåret 2016/2017.

 

Publisert 12. jan. 2016 15:08 - Sist endret 18. jan. 2016 13:25