Dembra-skoler vil jobbe med fordommer mot rom

Det kom fram da lærere og skoleansvarlige fra de fem skolene som deltar i Dembra møttes til heldags samling for å arbeide med lokale prosjektplaner.

Teamet fra Groruddalen skole arbeider med sin lokale prosjektplan.

I ukene før samlingen hadde hele lærerstaben ved alle skolene fått en innføring om temaer som rasisme og antisemitisme, bade historiske og nåtidige perspektiver, samt metoder for kritisk tenking og klasseroms-diskusjoner om fordommer og stereotyper.

Tidligere i prosjektet ble det utført en spørreundersøkelse på alle skolene for å kartlegge skolenes demokratiske skolekultur, holdninger til minoriteter samt diskriminering og mobbing av minoriteter. Basert på spørreundersøkelsens resultater har skoleteamene funnet frem til individuelle fokus-områder som ulike aktiviteter vil bli organisert omkring gjennom neste skoleår.

En av de mest aktuelle utfordringene som ble avdekket på alle skolene, var utbredelsen av negative holdninger overfor rom. De fleste skolene ønsker i tillegg også å jobbe videre med bruken av rasistisk- og stereotypisk språkbruk i skolen, ved å bevisstgjøre elevene om dets – ofte utilsiktede – fornærmende og diskriminerende effekter.

En skole beskrev sin versjon for prosjektarbeidet slik:

Vi ønsker at elevene utvikler en bevissthet omkring egne og andes fordommer og språkbruk, slik at vi kan støtte dem i å motvirke fordommer og udemokratiske holdninger.

Evalueringen av denne prosjektfasen vil finne sted I februar 2014.

Publisert 8. nov. 2013 12:41 - Sist endret 8. nov. 2013 16:40