Runde 2 av Dembra: nye skoler satser mot rasisme og antisemittisme

Team fra fire skoler deltok i januar på oppstartssamling for andre runde av Dembra. I løpet av det neste halvåret skal skolene delta på kurssamlinger og gjennomføre lokale aktiviteter for å forebygge rasisme og antisemittisme.

Teamdeltakere fra Øraker, Løkenåsen og Marienlyst skole i arbeid på Dembras teamsamling 1.

Ungdomsskolene som deltar i Dembra i vår, er Øraker (Oslo), Løkenåsen (Lørenskog), Marienlyst (Drammen) og Hokksund (Øvre Eiker). På teamsamlingene er samtale og utveksling av erfaringer mellom de ulike skolene en viktig del. Teamene drøftet blant annet definisjoner av sentrale begreper som demokrati, rasisme og antisemittisme. Oppstartssamlingen inneholdt dessuten presentasjoner knyttet  til skolens demokratiske mandat og kompetanseutvkling i skolen.

I forkant av samlingen gjennomførte lærere og elever på alle skolene en spørreundersøkelse for å kartlegge demokratisk skole kultur og holdninger til minoriteter. På bakgrunn av funnene i undersøkelsen skal teamene identifisere fokusområder for skolens Dembra-aktiviteter. Aktivitetene settes i gang i løpet av semesteret og gjennomføres innen den avsluttende samlingen i august.

I tillegg reiser kursholdere til skolene og holder kurs for alle lærerne om relevante temaer, blant annet rasisme, antisemittisme og fordomsproduksjon, demokratisk beredskap, verdier og argumentasjonskunnskap. 

Publisert 5. feb. 2014 12:49 - Sist endret 12. feb. 2014 16:38