Kurssamlinger gjennomført på fem skoler

Verdier og demokratisk beredskap, fordomsproduksjon, rasisme og antisemittisme, kritisk tenkning og god debattkultur. Disse temaene ble tatt opp på de to første skolesamlingene.

Begrepet demokratisk beredskap presenteres av Dag Fjeldstad fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.

Gjennom Dembra får alle lærerne på skolen kurs i viktige temaer knyttet til forebygging av rasisme og antisemittisme. Tre kurssamlinger holdes lokalt på skolen, med kunnskapsrike kursholdere fra HL-senteret, Det Europeiske Wergelandsenteret og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO. To kurssamlinger er nå gjennomført på alle skolene, med både teoretisk og praktisk innhold.

Skolene har diskutert hvilke fordommer som er mest aktuelle i dag og fått innspill om øvelser som kan brukes for å diskutere fordommer. De har fått innføring i antisemittisme i går og i dag, og i rasismens historie.

Den tredje kurssamlingen gjennomføres i løpet av november og desember. En del av denne samlingen er også satt av til at skolene selv kan velge temaer som skal belyses.

Publisert 10. okt. 2013 21:00 - Sist endret 8. nov. 2013 16:11