Skolesamling om fordomsproduksjon, rasisme og verdier

Kursholdere i Dembra reiser nå rundt på de deltakende skolene og holder kurs for alle lærerne.

Skolesamling 1 på Marienlyst skole i Drammen. 

Tre skolesamlinger inngår i kursopplegget Dembra. Samlingene holdes på den enkelte skole og gir både kunnskap og ferdigheter som er viktig for forebygging av rasisme, antisemittisme og andre gruppefordommer. 

På den første samlingen diskuterer lærerne hvilke fordomme som kan være aktuelle blant lærerne og i samfunnet. De har fått informasjon om rasisme og fått innspill til øvelser som kan brukes for bevisstgjøring og refleksjon om egne verdier.

Skolesamling 2 tar opp antisemittisme, ved siden av å ta opp betydningen av kritisk tenkning og hvordan argumentasjonsøvelser kan brukes i skolens forebyggende arbeid. Den tredje skolesamlingen gir skolene muligheten til å fordype seg i teamer de selv mener er særlig aktuelle.

Publisert 14. feb. 2014 11:43