Fire nye skoler arbeider mot gruppefiendtlighet

Fire nye ungdomsskoler starter i høst opp med Dembra. Skolene velger fokus for det forebyggende arbeidet: antisemittisme, netthets, hatprat, skjellsord, radikalisering eller annet som skolene vurderer som aktuelt.

De fire skolene som deltar i Dembra skoleåret 2015-2016, øverst fra venstre: Jordal, Bråtejordet, Brandbu og Hoppern.

I løpet av de neste ukene har Hoppern skole i Moss, Bråtejordet i Skedsmo, Jordal i Oslo og Brandbu i Gran kommune sine oppstartsmøter for Dembra, en forkortelse for Demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger. I løpet av høsten 2015 gjør skolene en behovsanalyse før de velger sitt fokus for arbeidet. Etter høstferien møtes skolene for å diskutere og utveksle planer og ideer for det forebyggende arbeidet. Målet er en plan for lokale satsninger som kan styrke det forebyggende arbeidet. 

Samtidig reiser kursholdere fra institusjonene som samarbeider om Dembra, ut til skolene og holder kurs for alle lærerne. Kursene består av øvelser, kunnskapsstoff og samtaler knytte til en rekke aktuelle temaer: fordommer og gruppefiendtlighet, rasisme og antisemittisme, konspirasjonsteorier, radikalisering og ekstremisme, demokrati og inkludering, vitenskapelig tenkemåte og kritisk tenking.

Nye nettsider for Dembra skal også lanseres i løpet av høsten 2015. Sidene skal gi støtte til skoler som deltar i Dembra, men undervisningsopplegg, kunnskapsstoff og drøftingsoppgaver vil også være tilgjengelig for andre.

Følge gjerne Dembra på og  for informasjon og aktuelle saker.

Publisert 16. aug. 2015 21:04 - Sist endret 16. aug. 2015 21:04