Dembra.no - ressurssider og nettbasert gjennomføring

Vi har lansert en ny nettside. Ved hjelp av disse sidene kan skoler gjennomføre Dembra. Tilgjengelig for alle ligger det også læringsressurser som dekker aktuelle temaer, med tilhørende undervisningsopplegg.

Besøk dembra.no

Gjennomføring av Dembra

Både ungdomsskoler og videregående skoler kan gjennomføre Dembra, enten i regi av eksterne ekspertmiljøer eller på egen hånd med støtte fra nettportalen dembra.no. Dembra.no gir alle skoler mulighet til å logge inn, følge sitt eget Dembra-løp og sette i gang aktuelle prosesser lokalt. 

Læringsressurser 

Dembra.no inneholder også læringsressurser som vil være tilgjengelig for bruk av alle. Læringsressursene dekker en rekke aktuelle temaer, fra deltakelse og demokrati til radikalisering og voldelig ekstremisme, fra kunnskap og kritisk tenkning til dialog- og identitetsøvelser. Læringsressursene inneholder undervisningsopplegg og øvelser som lærere kan bruke i ulike fag, med grundig bakgrunnsinformasjon og informasjon til lærere. Oppleggene viser hvordan forebyggende arbeid kan være en integrert del av hele skolens virke, gjennom en undervisning basert på inkludering, kunnskap, kritisk tenkning og selvrefleksjon. Sidene vil også inneholde enkelte filmsnutter, quizer og andre aktuelle pedagogiske redskaper.

Blant temaene som blir behandlet er:

  • Rasisme, antisemittisme og islamofobi
  • Identitet, tilhørighet og inkluderende skolemiljø
  • Kritisk tenkning, kunnskap og vitenskapelig tenkemåte
  • Fordommer, gruppefiendtlighet og hat
  • Hvordan møte ekskluderende holdninger i klasserommet?
  • Kontroversielle temaer og klasserommet som uenighetsfellesskap
  • Radikalisering og voldelig ekstremisme
  • Hvordan undervise om nasjonale minoriteter?

 

Besøk dembra.no

Publisert 24. mai 2016 14:28 - Sist endret 23. mars 2017 13:39