Dembra-heftet

Publikasjonen Dembra. Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen er den første i en serie med planlagte utgivelser annethvert år.

 

Serien samler bidrag fra forskere og praktikere, og ønsker å gi rom for en faglig diskurs rundt hvordan skolen som helhet kan arbeide med disse spørsmålene. Publikasjonen er et produkt av Dembra-konferansen som ble arrangert i Oslo i oktober 2015.

Bidragene i dette heftet tar opp forskjellige aspekter ved demokrati- og interkulturell læring, slik som normkritikk, uenighetsfelleskap og læring om, for og gjennom demokrati. Med dette heftet ønsker Dembra å bidra til en diskusjon om faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen.

Heftet kan lastes ned her.

Publisert 20. sep. 2016 14:28 - Sist endret 20. sep. 2016 16:15