Aktuelt

Publisert 27. sep. 2019 15:57

Dembra er et tilbud om kompetanseheving for skoler for forebygging av antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger. Dembra for lærerutdannere (Dembra LU) har blitt etablert for å styrke profesjonskompetanse temaer knyttet til rasisme, antisemittisme, fordommer og diskriminering i lærerutdanningen. Dembra LU gjennomføres med midler fra Kunnskapsdepartementet og skal videreføres i 2020/2021.   

Publisert 12. jan. 2016 15:08

Høsten 2016 vil Dembra utvide fra Østlandet og i tillegg tilbys i Hordaland og Trøndelag. Institusjonene som skal gjennomføre Dembra regionalt møttes til to dagers workshop på HL-senteret.

Publisert 16. aug. 2015 21:04

Fire nye ungdomsskoler starter i høst opp med Dembra. Skolene velger fokus for det forebyggende arbeidet: antisemittisme, netthets, hatprat, skjellsord, radikalisering eller annet som skolene vurderer som aktuelt.

Publisert 10. mars 2015 10:10

I mars avholdt Dembra siste teamsamling for Eknes og Runni ungdomsskole på Vika konferansesenter i Oslo. Skolenes inspirerende plan- og prosjektarbeid ble lagt frem, og teamene kommenterte og hjalp hverandre fremover i sitt videre arbeid mot antisemittisme, rasisme og diskriminering.

Publisert 7. apr. 2014 12:01

Fem ungdomsskoler har i vår avsluttet kursopplegget Dembra. Kurset støtter skolene i deres arbeid mot antisemittisme og antisemittisme, gjennom samlinger for lærerne og veiledning av lokale prosjekter.

Publisert 10. okt. 2013 20:53

Dembra ble lansert 2. september av kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Fem skoler skal i det neste halve året styrke sin innsats mot ekskluderende og udemokratiske holdninger.