Aktuelt

Publisert 9. aug. 2018 14:51

HL-senteret er i gang med et prosjekt for å styrke kompetansen hos nye lærere på temaer knyttet til rasisme, antisemittisme, fordommer og diskriminering.

Publisert 20. juni 2017 08:25

Dembra inviterer til konferanse 18. og 19. oktober 2017 i Oslo

Publisert 20. sep. 2016 14:28

Publikasjonen Dembra. Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen er den første i en serie med planlagte utgivelser annethvert år.

Publisert 24. mai 2016 14:28

Vi har lansert en ny nettside. Ved hjelp av disse sidene kan skoler gjennomføre Dembra. Tilgjengelig for alle ligger det også læringsressurser som dekker aktuelle temaer, med tilhørende undervisningsopplegg.

Besøk dembra.no

Publisert 12. jan. 2016 15:08

Høsten 2016 vil Dembra utvide fra Østlandet og i tillegg tilbys i Hordaland og Trøndelag. Institusjonene som skal gjennomføre Dembra regionalt møttes til to dagers workshop på HL-senteret.

Publisert 14. okt. 2015 16:17

Rapporten presenterer funnene fra den interne evalueringen av Dembra-kursopplegget som ble gjennomført med 11 ungdomsskoler mellom 2013 og 2015.

Publisert 16. aug. 2015 21:04

Fire nye ungdomsskoler starter i høst opp med Dembra. Skolene velger fokus for det forebyggende arbeidet: antisemittisme, netthets, hatprat, skjellsord, radikalisering eller annet som skolene vurderer som aktuelt.

Publisert 10. mars 2015 10:10

I mars avholdt Dembra siste teamsamling for Eknes og Runni ungdomsskole på Vika konferansesenter i Oslo. Skolenes inspirerende plan- og prosjektarbeid ble lagt frem, og teamene kommenterte og hjalp hverandre fremover i sitt videre arbeid mot antisemittisme, rasisme og diskriminering.

Publisert 7. apr. 2014 12:01

Fem ungdomsskoler har i vår avsluttet kursopplegget Dembra. Kurset støtter skolene i deres arbeid mot antisemittisme og antisemittisme, gjennom samlinger for lærerne og veiledning av lokale prosjekter.

Publisert 14. feb. 2014 11:43

Kursholdere i Dembra reiser nå rundt på de deltakende skolene og holder kurs for alle lærerne.

Publisert 5. feb. 2014 12:49

Team fra fire skoler deltok i januar på oppstartssamling for andre runde av Dembra. I løpet av det neste halvåret skal skolene delta på kurssamlinger og gjennomføre lokale aktiviteter for å forebygge rasisme og antisemittisme.

Publisert 8. nov. 2013 12:41

Det kom fram da lærere og skoleansvarlige fra de fem skolene som deltar i Dembra møttes til heldags samling for å arbeide med lokale prosjektplaner.

Publisert 10. okt. 2013 21:00

Verdier og demokratisk beredskap, fordomsproduksjon, rasisme og antisemittisme, kritisk tenkning og god debattkultur. Disse temaene ble tatt opp på de to første skolesamlingene.

Publisert 10. okt. 2013 20:53

Dembra ble lansert 2. september av kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Fem skoler skal i det neste halve året styrke sin innsats mot ekskluderende og udemokratiske holdninger.