Evaluering av skolebesøk

Etter at elevene/ studentene har besøkt HL-senteret setter vi stor pris på tilbakemelding slik at vi kan videreutvikle og forbedre læringstilbudet vårt. Evalueringen er anonym.

Fyll ut evalueringsskjema her!

 

Publisert 18. aug. 2016 10:50 - Sist endret 19. mars 2019 14:01