Andre utdanningsinstitusjoner

HL-senteret tilbyr undervisningsopplegg til andre utdanningsinstituasjoner som studenter, lærere, folkehøgskoler og voksenopplæring. Vi lager tilpassede opplegg for disse gruppene.

Vi kan tilby alt fra hele fagdager til korte omvisninger i utstillingen.

Vi kan for eksempel holde foredrag om historiske eller samtidige temaer knyttet til senterets fagfelt, gi omvisninger med ulike vinklinger, presentere våre undervisningsopplegg eller drøfte didaktiske perspektiver på undervisning om Holocaust.

Opplegget tilpasses i dialog med fagansvarlig. Etter avtale kan vi også besøke dere.

Publisert 6. okt. 2011 09:34 - Sist endret 27. apr. 2018 12:39