Ungdomsskoler

Her finner du beskrivelser av våre ulike tilbud til ungdomsskoler. Velg ønsket besøk og fyll inn bestillingsskjemaet nederst på siden. Opplegget for ungdomsskoler er primært tiltenkt 9. og 10. trinn. Vel møtt til et spennende og lærerikt besøk på HL-senteret eller en digital undervisningsøkt.  

 

NB: Nytt opplegg - Halvdagsbesøk 1: U/Synlig - hverdagsrasisme i Norge

Dette opplegget benytter seg av vår nye midlertidige utstilling i vårt nye tilbygg MINO.

Elevene får:

 • Bli kjent med og samtale om hverdagsrasisme i sin egen samtid som kan være vanskelig å få øye på, særlig for dem som ikke rammes av den.
 • Gruppearbeid i vår nye utstilling om hverdagsrasisme i Norge, der elevene utforsker hverdagsrasisme i norsk samtid og den historiske konteksten som er med på å forklare fenomenet i dag.
 • Bli kjent med temaet slik det beskrives av noen av dem som selv har erfart rasisme, kunstnere og forskere.
 • Plenumssamtale der elevene deler det de har funnet ut.

Varighet: 2,5 time

Antall: Maks 30 elever.

 

Halvdagsbesøk 2: Kilder og individer

Denne undervisningsøkten tilbys også digitalt.

Elevene får:

 • Innledning som gir nødvendig bakgrunnsinformasjon og setter en tematisk ramme for elevenes arbeid
 • Gruppearbeid der elevene finner ut hva som skjedde med forskjellige individer ved å studere primærkilder fra bl.a. HL-senterets arkiver
 • Oppgaver i utstillingen som setter individhistorien i et større perspektiv (ikke inkludert i det digitale tilbudet)
 • Plenumsdiskusjon der elevene deler hva de har funnet ut

Varighet: ca. 2,5 timer / 90 min digitalt
Antall: maks 60 elever / ca 30 elever digitalt

Halvdagsbesøk 3: Gjenstander i utstillingen

Elevene får:

 • Innledning som gir nødvendig bakgrunnsinformasjon og setter en tematisk ramme for elevenes arbeid
 • Gruppearbeid der elevene fordyper seg i gjenstander i utstillingen
 • Elevene bruker kamera for å ta bilder av gjenstander
 • Gruppene presenterer funnene sine for klassen

Varighet: ca. 2,5 timer
Antall: maks 60 elever

Undervisningsøkten tilbys kun ved besøk til HL-senteret.

 

Halvdagsbesøk 4: Fra propaganda til memes 

Besøk HL-senteret og 22.juli-senteret med klassen din.

Undervisningsopplegget Fra propaganda til memes er et samarbeidsprosjekt mellom HL-senteret, 22. juli-senteret og Al-Noor Islamic Centre med fokus på dybdelæring. Gjennom dette samarbeidet trekker vi linjer mellom nazistenes bruk av plakater og karikaturer i tiden før og under 2. verdenskrig til dagens internettkultur ved å se på konspirasjonsteorier og memes som er særlig relevante i lys av terrorangrepet 22. juli 2011 og 10. august 2019.

 

Organisering

 • Klassen besøker både HL-senteret og 22. juli-senteret på samme dag eller over to ulike dager. 
 • Elevene arbeider med ulike kilder, der de skal reflektere rundt hvordan ulike interesser og ideologisk ståsted kan påvirke valg og fremstilling av kilder
 • Vi reflekterer og diskutere rundt hvordan dette kommer frem i ulike uttrykk

Opplegget varer i 2,5 timer pr sted.

Les mer her: 22.juli-senteret

Halvdagsbesøk 5: Propaganda: fra plakater til memes 

Opplegget springer ut av samarbeidet med 22. juli-senteret og fokuserer på hvordan konspirasjonstenkning og -teorier preget både nazistenes bruk av propaganda i tiden før og under andre verdenskrig og i memes relevante for angrepet 22. juli 2011 og 10. august 2019.

Organisering:

 • Elevene arbeider med ulike kilder, der de skal reflektere rundt hvordan ulike interesser og ideologisk ståsted kan påvirke valg og fremstilling av kilder
 • Vi reflekterer og diskutere rundt hvordan dette kommer frem i ulike uttrykk

Denne undervisningsøkten tilbys også digitalt av HL-senteret, og varer da i nitti minutter.

Heldagsbesøk 1: Film og Holocaust

Et tverrfaglig opplegget for norsk og samfunnsfag hvor filmanalyse settes i sammenheng med historien og fortellinger om Holocaust.

Elevene får:

 • Innledning som gir bakgrunn og setter en tematisk ramme for elevenes arbeid
 • Gruppearbeid der elevene analyserer filmklipp fra forskjellige sjangre og reflekterer rundt hvordan filmene påvirker vår oppfattelse av Holocaust
 • Gruppeoppgave i utstillingen
 • Plenumsdiskusjon om muligheter og fallgruver ved å lære om Holocaust gjennom film

Varighet: ca. 4 timer
Antall: maks 30 elever

Undervisningsøkten tilbys kun ved besøk til HL-senteret.

Heldagsbesøk 2: Holocaust og sjangre 

Et tverrfaglig opplegget for norsk og samfunnsfag der elevene jobber med ulike oppdrag i utstillingen. Oppdragene velges i forkant av besøket og lastes ned her.

Elevene får:

 • Innledning som gir bakgrunn og setter en tematisk ramme for elevenes arbeid
 • Gruppeoppdrag i utstillingen der elevene lager fortellinger om Holocaust gjennom ulike sjangere (podkast, dagbok, hørespill, avisartikkel, tegneserie, bildebruk)
 • Gruppene presenterer produktet sitt for klassen

Varighet: ca. 4 timer
Antall: maks 30 elever

Undervisningsøkten tilbys kun ved besøk til HL-senteret.

Kort besøk

Av erfaring får elever større læringsutbytte av å delta på et ca.2,5 timers besøk, men dersom dette ikke er mulig tilbyr vi:

 • En forkortet versjon av havldagsbesøk 1: Kilder og individer

Eller

 • Et foredrag som gir en introduksjon til utstillingen og oppgaver å arbeide med i utstillingen.

Varighet: ca. 1,5 timer
Antall: maks 60 elever

Undervisningsøkten tilbys kun ved besøk til HL-senteret.

Påmelding

Fyll ut skjemaet nedenfor. Dette er ingen automatisk reservasjon. Vi har stor pågang, og derfor ønsker vi at dere angir tre mulige datoer for når dere ønsker å komme. Vi tar ikke imot skolebesøk på mandager.

Vi bestreber oss på å svare så raskt som mulig. Dessverre opplever vi at noen får svar fra oss som havner i spamfilteret. Hører du ikke noe fra oss, bør du sjekke dette før du tar kontakt igjen.

 

Publisert 4. sep. 2012 10:49 - Sist endret 12. okt. 2021 08:17