Ungdomsskoler

Her finner du beskrivelser av våre ulike tilbud til ungdomsskoler. Velg ønsket besøk og fyll inn bestillingsskjemaet nederst på siden. Opplegget for ungdomsskoler er primært tiltenkt 9. og 10. trinn. Vel møtt til et spennende og lærerikt besøk på HL-senteret eller en digital undervisningsøkt.  

 

Halvdagsbesøk 1: U/Synlig - hverdagsrasisme i Norge

Dette opplegget benytter seg av vår nye midlertidige utstilling i vårt nye tilbygg MINO.

Elevene får:

 • Bli kjent med og samtale om hverdagsrasisme i sin egen samtid som kan være vanskelig å få øye på, særlig for dem som ikke rammes av den.
 • Gruppearbeid i vår nye utstilling om hverdagsrasisme i Norge, der elevene utforsker hverdagsrasisme i norsk samtid og den historiske konteksten som er med på å forklare fenomenet i dag.
 • Bli kjent med temaet slik det beskrives av noen av dem som selv har erfart rasisme, kunstnere og forskere.
 • Plenumssamtale der elevene deler det de har funnet ut.

Varighet: 2,5 time

Antall: Maks én skoleklasse per formidler, men vi kan ta imot flere klasser parellelt.

 

Halvdagsbesøk 2: Kilder og individer

Denne undervisningsøkten tilbys også digitalt.

Elevene får:

 • Innledning som gir nødvendig bakgrunnsinformasjon og setter en tematisk ramme for elevenes arbeid
 • Gruppearbeid der elevene finner ut hva som skjedde med forskjellige individer ved å studere primærkilder fra bl.a. HL-senterets arkiver
 • Oppgaver i utstillingen som setter individhistorien i et større perspektiv (ikke inkludert i det digitale tilbudet)
 • Plenumsdiskusjon der elevene deler hva de har funnet ut

Varighet: ca. 2,5 timer / 90 min digitalt
Antall: Maks én skoleklasse per formidler, men vi kan ta imot flere klasser parellelt.

Halvdagsbesøk 3: Gjenstander i utstillingen

Elevene får:

 • Innledning som gir nødvendig bakgrunnsinformasjon og setter en tematisk ramme for elevenes arbeid
 • Gruppearbeid der elevene fordyper seg i gjenstander i utstillingen
 • Elevene bruker kamera for å ta bilder av gjenstander
 • Gruppene presenterer funnene sine for klassen

Varighet: ca. 2,5 timer
Antall: Maks én skoleklasse per formidler, men vi kan ta imot flere klasser parellelt.

Undervisningsøkten tilbys kun ved besøk til HL-senteret.

 

Heldagsbesøk 1: Film og Holocaust

Et tverrfaglig opplegget for norsk og samfunnsfag hvor filmanalyse settes i sammenheng med historien og fortellinger om Holocaust.

Elevene får:

 • Innledning som gir bakgrunn og setter en tematisk ramme for elevenes arbeid
 • Gruppearbeid der elevene analyserer filmklipp fra forskjellige sjangre og reflekterer rundt hvordan filmene påvirker vår oppfattelse av Holocaust
 • Gruppeoppgave i utstillingen
 • Plenumsdiskusjon om muligheter og fallgruver ved å lære om Holocaust gjennom film

Varighet: ca. 4 timer
Antall: Maks én skoleklasse per formidler.

Undervisningsøkten tilbys kun ved besøk til HL-senteret.

Heldagsbesøk 2: Holocaust og sjangre 

Et tverrfaglig opplegget for norsk og samfunnsfag der elevene jobber med ulike oppdrag i utstillingen. Oppdragene velges i forkant av besøket og lastes ned her.

Elevene får:

 • Innledning som gir bakgrunn og setter en tematisk ramme for elevenes arbeid
 • Gruppeoppdrag i utstillingen der elevene lager fortellinger om Holocaust gjennom ulike sjangere (podkast, dagbok, hørespill, avisartikkel, tegneserie, bildebruk)
 • Gruppene presenterer produktet sitt for klassen

Varighet: ca. 4 timer
Antall: Maks én skoleklasse per formidler.

Undervisningsøkten tilbys kun ved besøk til HL-senteret.

Kort besøk

Av erfaring får elever større læringsutbytte av å delta på et ca.2,5 timers besøk, men dersom dette ikke er mulig tilbyr vi:

 • En forkortet versjon av halvdagsbesøk 1: Kilder og individer

Eller

 • Et foredrag som gir en introduksjon til utstillingen og oppgaver å arbeide med i utstillingen.

Varighet: ca. 1,5 timer
Antall: Maks én skoleklasse per formidler, men vi kan ta imot flere klasser parellelt.

Undervisningsøkten tilbys kun ved besøk til HL-senteret.

Påmelding

Fyll ut skjemaet nedenfor. Dette er ingen automatisk reservasjon. Vi har stor pågang, og derfor ønsker vi at dere angir tre mulige datoer for når dere ønsker å komme. Vi tar ikke imot skolebesøk på mandager.

Vi bestreber oss på å svare så raskt som mulig. Dessverre opplever vi at noen får svar fra oss som havner i spamfilteret. Hører du ikke noe fra oss, bør du sjekke dette før du tar kontakt igjen.

 

Publisert 4. sep. 2012 10:49 - Sist endret 28. sep. 2022 10:19