Besøk HL-senteret

Et besøk på HL-senteret gir elevene muligheten til å oppleve historien som interessant og relevant. Elevene får undre seg, reflektere og stille egne spørsmål. Les mer om tilbud på ulike trinn her:

Her finner du beskrivelser av våre ulike tilbud til ungdomsskoler. Velg ønsket besøk og fyll inn bestillingsskjemaet nederst på siden. Opplegget for ungdomsskoler er primært tiltenkt 9. og 10. trinn. Vel møtt til et spennende og lærerikt besøk på HL-senteret eller en digital undervisningsøkt.  

Et besøk på HL-senteret passer for alle elever i den videregående skolen, og særlig for historiefag på VG3. Her finner du beskrivelser av våre ulike tilbud til videregående skoler. Velg ønsket besøk og fyll inn bestillingsskjemaet nederst på siden.

Vel møtt til en variert og lærerik dag på HL-senteret eller en digital undervisningsøkt.

HL-senteret tilbyr undervisningsopplegg til andre utdanningsinstituasjoner som studenter, lærere, folkehøgskoler og voksenopplæring. Vi lager tilpassede opplegg for disse gruppene.

Etter at elevene/ studentene har besøkt HL-senteret setter vi stor pris på tilbakemelding slik at vi kan videreutvikle og forbedre læringstilbudet vårt. Evalueringen er anonym.