Benjaminprisen

Benjaminprisen 2019 Alvimhaugen barneskole!

Juryen tildeler årets Benjaminpris til Alvimhaugen barneskole i Sarpsborg for tidlig innsats og forebygging, sterk synliggjøring i lokalmiljøet og en systematisk, langsiktig satsning mot rasisme og diskriminering. Skolen utmerker seg med å kombinere brede inkluderingstiltak som favner elever, foresatte, ansatte og skolens nærmiljø med spisset arbeid mot rasisme og diskriminering. Dermed arbeider Alvimhaugen systematisk mot strukturell rasisme, mener juryen.

Alvimhaugen inkluderer alle skolens aktører i sitt forebyggende arbeid

Juryen legger vekt på at Alvimhaugen barneskole gjennom flere år har arbeidet for å skape et bredt og inkluderende tilbud for elever og foresatte og har samarbeidet med lokale aktører i skolens nærområde. Juryen bemerker at skolens Nærmiljøhus er et møtepunkt som påvirker hele lokalsamfunnet og dermed bidrar til å bekjempe strukturell rasisme.

Like viktig som skolens omfattende innsats for inkludering er spesifikke tiltak med mål om å forebygge rasisme og diskriminering. Benjaminprisens jury løfter frem betydningen av konkrete undervisningsopplegg og forankring av antirasistisk arbeid i skolens planer og rutiner.

– Det gjøres et imponerende arbeid i norske skoler mot rasisme og diskriminering, og flere sterke kandidater deltok i sluttrunden om å bli årets vinner av Benjaminprisen. Vinneren Alvimhaugen barneskole har arbeidet jevnt og systematisk i mange år, og mange skoler kan ha noe å lære og bli inspirert av derfra, sier juryleder Guri Hjeltnes. 

Les juryens begrunnelse her

Prisutdeling i februar

Benjaminprisen 2020 deles ut av kunnskaps- og integreringsministeren Trine Skei Grande 4. februar 2020. Overrekkelsen arrangeres i skolens lokaler med elever, skolens stab, juryens medlemmer og representanter fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet til stede. 

Det var mange gode kandidater som var foreslått til Benjaminprisen 2019 og juryen berømmer alle fem nominerte skoler for sin uttalte innsats mot rasisme og diskriminering. De øvrige nominerte som nådde finalerunden var Rothaugen ungdomsskole, Skranevatnet skole, Slåtthaug skole (alle i Bergen) og Trara barneskole (Fredrikstad).

Benjaminprisens jury består av representanter fra Antirasistisk senter, Foreldreutvalget for grunnskolen, Elevorganisasjonen, HL-senteret, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Sametinget og Utdanningsforbundet. HL-senteret er juryleder og fast sekretariat for Benjaminprisen. Dette er første gang Benjamins mor, Marit Hermansen, ikke har deltatt i juryen. Hun døde tidligere i år.

Besøk benjaminprisen.no for mer informasjon

 

Publisert 23. aug. 2012 14:24 - Sist endret 4. feb. 2020 06:47