Benjaminprisen

Benjaminprisen 2018 tildeles Kuben VGS i Oslo 

Kuben VGS i Oslo vinner Benjaminprisen 2018 for sitt helhetlige og systematiske arbeid mot rasisme og diskriminering. Årets vinner evner å se enkelttiltak på ulike plan i sammenheng. 

Kuben har en fremtidsrettet visjon om å støtte elevene til å bli aktører i et demokratisk samfunn. For å nå dette målet, har samfunnsseksjonen ved skolen utviklet metodikk hvor elevinvolvering, inkludering og dialog står i sentrum.

Skolen ser på seg selv som primærforebyggende arena mot fordommer og holdninger som kan true demokratiet. I skoleåret 2017-18 har samtlige klasser ved Kuben jobbet med fordypningsprosjekter om utenforskap og ekstremisme. 

Fem nominerte skoler

De øvrige nominerte som nådde finalerunden var  Alvimhaugen barneskole (Sarpsborg), Eknes ungdomsskole (Øvre Eiker), Halden VGS og Nøtterøy VGS. Juryen berømmer alle fem nominerte skoler for sin uttalte innsats mot rasisme og diskriminering.

Juryens begrunnelse kan du lese på benjaminprisen.no

 

Prisutdeling i januar

Benjaminprisen 2018 deles ut av kunnskaps- og integreringsministeren Jan Tore Sanner  29. januar. Overrekkelsen arrangeres av vinnerskolen med alle elever, skolens stab, juryens medlemmer og representanter fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet til stede.

    Alle kan foreslå skoler til Benjaminprisen

    Benjaminprisen blir hvert år delt ut til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen, som ble drept 15 år gammel den 26. januar 2001 av erklærte nynazister. Drapet var rasistisk motivert.

    I vurderingen legger juryen vekt på at skolens arbeid er forankret i skolens langsiktige planer og involverer alle skolens aktører. Arbeidet mot rasisme og diskriminering må dessuten være synlig i skole og lokalmiljø. Alle skoler som foreslås vil bli kontaktet av sekretariatet og bedt om å sende inn dokumentasjon på sitt arbeid. Sekretariatet vil på bakgrunn av skolens ettersendte dokumentasjon nominere fem skoler. Juryen velger vinnerskolen blant de fem nominerte. Kunnskapsministeren deler ut Benjaminprisen årlig i januar og vinnerskolen får en pris på 250.000 kroner.

    Gå til benjaminprisen.no for mer informasjon og for å sende inn forslag.

    Publisert 23. aug. 2012 14:24 - Sist endret 13. des. 2018 11:21