Strategisk plan 2021-2024

HL-senterets strategiske prioriteringer i kommende periode kan oppsummeres i disse hovedpunktene:

  • HL-senteret vil være et kunnskapssenter for hele Norge.
  • Senteret vil satse mer på utstillinger – spesielt i forbindelse med ferdigstillelsen av utstillingsarealet i tilbygget MINO, og vil også legge videre faglig innsats i den permanente Holocaustutstillingen.
  • HL-senterets forsknings-, formidlings- og dokumentasjonsarbeid videreføres og videreutvikles innenfor våre sentrale fagområder slik de er formulert i mandatet: Holocaust og andre folkemord, antisemittisme, brudd på menneskerettighetene og minoriteters og spesielt livssynsminoriteters vilkår. Dette er overordnede linjer som HL-senteret vil prioritere i kommende strategiske periode.

Les HL-senterets strategiske plan for 2021-2024

Publisert 26. nov. 2013 10:52 - Sist endret 10. mai 2021 12:43