Samarbeid

HL-senteret har et nært samarbeid med Universitetet i Oslo. Som randsoneenhet samarbeider vi blant annet om spørsmål knyttet til forskning, formidling, undervisning, bibliotek og infrastruktur. Universitetet oppnevner medlemmene i senterets styre, hvorav fire etter forslag fra Universitetet, tre etter forslag fra de mosaiske trossamfunn i Oslo og Trondheim, samt to medlemmer etter forslag fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og senterets ansatte.

Universitetet i Oslo
Boks 1072 Blindern, 0316 Oslo
Tlf: 22 85 50 50
http://www.uio.no

 

Det Mosaiske Trossamfund i Oslo
Postboks 2722, 0131 Oslo
Tlf.: 23 20 57 50 Fax: 22 46 66 04 e-post:adm@dmt.oslo.no
http://www.dmt.oslo.no

 

Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim
Postboks 2183 N-7412 Trondheim
Tlf.: 73 52 20 30 / 73 52 65 68
http://www.dmt.trondheim.no

 

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Postboks 5816 Majorstua, 0308 Oslo
Tlf.: 22 93 28 55 Faks: 22 93 28 69 e-post: samarbeidsraadet@trooglivssyn.no
http://www.trooglivssyn.no

Publisert 6. okt. 2011 09:35 - Sist endret 25. okt. 2018 12:37