Museenes samfunnsoppdrag

Museene i Norge har over en lengre periode utviklet seg til å bli en inkluderende møteplass der medvirkning står sentralt for forvaltning av kulturarv og identitetsbygging.

Mange aktører i museumsverdenen har integrert medvirkning som en del av sin praksis, sitt verdigrunnlag og sin samfunnsoppgave. Som forvaltere av kulturarv innehar museene et ansvar og en samfunnsrolle der deres virke er identitetsskapende for store deler av befolkningen, bevisst og ubevisst.

Flere museer anser medvirkning som et nøkkelelement i forvaltningen av sin samfunnsrolle og maktposisjon, og ser på medvirkning som et ledd i arbeidet med å videreutvikle det demokratiske samfunnet. Også politisk ligger det føringer for at museene skal «gjenspeile samfunnet, delta i demokratiprosessen og reflektere et mangfold av perspektiver og virkeligheter» (Statsbudsjettet 2018).

For HL-senteret har medvirkning vært et kjerneelement siden senteret åpnet for offentligheten i 2005. HL-senteret er et forsknings- og formidlingssenter hvor både forskning, formidling, arkiv og dokumentasjon står sentralt i, og sammen med, museal virksomhet.

Les hele veilederen vår om medvirkning i utstillingsarbeid.

Publisert 2. feb. 2021 11:57 - Sist endret 2. feb. 2021 11:57