Å demokratisere et utstillingsrom

Når HL-senteret skaper utstillinger ønsker vi at medvirkning er en hjørnestein i prosessen. Her har vi samlet HL-senterets erfaringer for egenutvikling på feltet medvirkning til museumsansatte og andre som er nysgjerrige på senterets praksis.

Som forsknings- og formidlingssenter med museal virksomhet har HL-senteret forpliktet seg til å skape en møteplass som bidrar til utviklingen av vårt demokratiske samfunn. Våre temafelt, Holocaust, andre folkemord og minoriteters vilkår, berører mange mennesker som kan medvirke når senteret utvikler sine utstillinger.

Hvem, når og hvordan?

Men det er ikke alltid like lett å finne ut hvem man skal involvere når, og hvordan. I denne veilederen forstår HL-senteret medvirkning som involvering av mennesker som er utenfor den etablerte og ansvarlige arbeidsgruppen som lager en utstilling. Vi anbefaler medvirkning fra tre grupper i løpet av en utstillingsprosess:

  1. alle ansatte
  2. berørte grupper som vil være en del av utstillingen og
  3. brukere, f.eks. utvalgte publikumsmålgrupper som man særlig vil nå.

HL-senterets veileder tar særlig utgangspunkt i erfaringer og kompetanse som ansatte ved senteret ervervet gjennom tre ulike prosjekter i perioden 2018-2020:

«Etter et folkemord: Møter med jesidier». Utstilling om folkemordet på jesidiene i 2014 og ettertiden for jesidiene som nå lever i Norge, som var et ledd i prosjektet «Museet og fellesskapets grenser» i 2018-2020

MINO: interne samlinger for HL-senterets ansatte for inkludering og demokratisk forankring for bruk av det nye utstillingsbygget MINO, som var et ledd i prosjektet «Museet og felleskapets grenser» i 2018 -2020

«Fra ‘’urinnvåner’’ til urfolk: Hva har preget samisknorsk historie fra 1905 til i dag?» Elever lager utstilling på HL-senteret – et brukerinvolveringsprosjekt med høy grad av medvirkning der vi testet ut mye av det vi lærte gjennom medvirkningsprosjektet «Etter et folkemord: Møter med jesidier»

Hva, hvorfor og hvordan?

Del 1 ser på sentrale begreper i medvirkningsarbeid i utstillingsprosjekt for å forklare hva HL-senteret mener med medvirkning, dialog og å demokratisere et utstillingsrom.

Del 2 gir tips til hvordan man kan gjennomføre medvirkningsprosjekter og hvilke hensyn HL-senteret anser som viktige. I del 2 utdypes tipsene med erfaringer og praksisfortellinger gjennom beskrivelse av de underliggende tankene for arbeidet, bilder og sitater. Det finnes også videoer hvor man kan lære mer om fremgangsmåter og erfaringer fra prosjektene.

Del 3 er en samling av oppgaver og metodikk. Dette kan nyttiggjøres ved nye prosjekter ved HL-senteret og i andres utstillingsarbeid.

Les hele veilederen vår.

Publisert 2. feb. 2021 13:02 - Sist endret 2. feb. 2021 13:03