3: Hvordan gjøre medvirkning?

For å drive medvirkning finnes det et vell av metoder å velge mellom. Mange museer som har erfaring med medvirkning, anbefaler andre å hive seg ut i det, teste og prøve. Ikke vær redd for å feile!

Overordnede anbefalinger

Steg 1 Start bredt og begynn med organisasjonen

Steg 2 Planlegg for å innhente mange perspektiver og sett av tid til grundige prosesser

Steg 3 Velg metoder etter type medvirkningsprosjekt. La dialog og demokrati være utgangspunkt for metodene

Steg 4 Avslutt bredt og evaluer sammen med alle deltakere

God planlegging er essensielt

For HL-senteret som blant annet arbeider med svært traumatiske og sensitive temaer, kan det kreve mye av de ansatte og de som medvirker. Det gjør valg av metoder og en god planleggingsfase svært avgjørende. Ved god planlegging er det større sannsynlighet for at man velger gode former for medvirkning tilpasset prosjektet man skal utvikle. Både medvirkning med medarbeidere og der eksterne deltar, vil likeverdig dialog og demokratiske prosesser ligge til grunn for god metodikk. 

Elevkuratoren

I 2019 utviklet formidlerne ved HL-senteret et tilbud til skoleklasser i den videregående skolen som innbar stor grad av medvirkning. Skoleelevene skulle få lage sin egen midlertidige utstilling på HL-senteret som ville være åpen for det allmenne publikum. Med andre ord overlot vi store deler av utstillingsarbeidet til 16-, 17- og 18-åringer. Temaet var norsk-samisk historie i Norge fra 1905 til i dag. Hvilke ulike fortellinger ville vi få?

Et viktig mål var å synliggjøre for elevene og annet publikum hvordan fortellinger om fortiden skapes av mennesker i nåtiden. Selv om vi har de samme kildene tilgjengelig, kan vi fra våre ulike ståsteder og tolkninger av kildematerialet fremheve eller la være å inkludere ulike deler av historien. I arbeid med minoritets- og majoritetshistorie blir dette perspektivet særlig relevant for å utvikle kritisk tenking og historiebevissthet. 

Metodene vi valgte var utarbeidet for å sikre at elevene fikk oppleve at de utøvde reell historiefortelling i museet og slik bidra til en demokratisering av utstillingsrommet. 

HL-senteret brukte også tid og ressurser i planleggingsfasen og involverte blant annet andre museer, forskere, lærere og tidligere samiske veivisere for å utarbeide gode metodiske grep og et godt faglig utgangspunkt for elevene.

Les hele veilederen vår.

Publisert 2. feb. 2021 12:35 - Sist endret 2. feb. 2021 13:05