2: Hvorfor gjøre medvirkning?

Gode medvirkningsprosesser øker sjansen for at du klarer å skape en utstilling med mange perspektiver. Mange perspektiver er demokratisk.

For å få i gang gode medvirkningsprosesser, har HL-senteret erfart følgende:

Start tidlig med å identifisere den viktigste fortellingen i utstillingen: dvs. hovedbudskapet. Dette handler om å utkrystallisere tydelig hva man vil lage utstilling om og hvorfor, og hvilke grupper som vil bli berørt. Vær forberedt på at berørte grupper bør involveres tidlig nok til at de enten kan delta i å forme et hovednarrativ/budskap eller få komme med innspill til justeringer.

Velg en hovedmålgruppe og identifiser eventuelt sekundære målgrupper. Når man vet hvem hovedmålgruppen er – hvem utstillingen henvender seg til – er det enklere å identifisere hvordan man skal få frem hovedbudskapet, den viktige fortellingen.

Identifiser hva slags former for medvirkning som er nødvendig og som bidrar til å skape en utstilling som formidler hovedbudskapet på best mulig måte. Er det gjennom brede prosesser i institusjonen, gjennom ekstern faglig ekspertise, med berørte grupper eller med målgruppene eller publikum generelt? 

Vær forberedt på og villig til å la medvirkningsprosesser endre utstillingsprosjektet.

Bygg trygge relasjoner over tid og hold kontinuerlig kontakt med deltakerne.

Planlegg godt slik at forventninger til medvirkningens form, innhold og betydning for prosjektet er forstått av initiativtakere og deltakere.

Vær tydelig på hva som vil skje med deltakernes innspill.

Medvirkning og evaluering krever systematisk planlegging, ressurser og tid. Sørg for at ambisjonsnivået og prioriteringer for medvirknings prosesser er tilpasset utstillingsprosjektets ressurser og tidshorisont.

Praksisfortelling – om utstillingen «Etter et folkemord: Møter med jesidier»

I 2018-2020 igangsatte HL-senteret to medvirkningsprosesser i forbindelse med utstillingen «Etter et folkemord: Møter med jesidier»: medvirkning og involvering av den berørte minoritetsgruppen i utstillingen og innspillsverksted med skoleelever fra to klasser i videregående skole. Tipsene til gode medvirkningsprosesser over baserer seg blant annet på erfaringene herfra.

Å bygge opp tillit og relasjoner over tid I arbeidet med «Etter et folkemord: Møter med jesidier» fikk ansvarlig forsker og kurator for utstillingen erfare hvor viktig det var med relasjonsbygging over tid for å kunne fortelle historiene til jesidier i Norge, en gruppe utsatt for forfølgelser og massedrap, blant annet av terrorgruppen IS. Jesidier i Norge deltok aktivt i planlegging av utstillingen generelt og i arbeidet med produksjon av flere kortfilmer til denne, blant annet de to som inngikk i dette Kulturrådsprosjektet) fra høsten 2018 og fram til utstillingsåpning sommeren 2019.

Deres forslag og innspill ble aktivt brukt i både utforming av planer og justering av kortfilmer og andre elementer til utstillingen underveis. Den kontinuerlige kontakten med og gruppas involvering fra første stund bygget, opp en trygg relasjon og et tillitsforhold mellom norske jesidier og HL-senteret.

Les hele veilederen vår.

Publisert 2. feb. 2021 12:40 - Sist endret 2. feb. 2021 13:04