Peder Nustad

Prosjektleder (Dembra)

Peder Nustad leder satsningen Dembra, Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemitisme, som støtter skoler i forebygging av antisemittisme og rasisme, udemokratiske holdninger og radikalisering.

Nustad har lang erfaring med å undervise og utvikle materiell til elever, studenter og lærere om antisemittisme, rasisme og ekstremisme. Han veileder skoler og gir kurs i rammen av Dembra-prosjektet og har vært prosjektleder for utviklingen av pedagogiske ressurser om radikalisering og voldelig ekstremisme tilgjengelig på www.dembra.no.

Nustad har tidligere arbeidet som høgskolelektor i religion og etikk ved lærerskolen i Hedmark og er medforfatter av lærebok-serien " Vi i verden" fra Cappelen Damm.

Publikasjoner

Nustad, Peder. ”Hva kan skolen gjøre for å motvirke fordommer og sikre likeverd? [What can schools do to counteract prejudice and ensure equality?]”, in Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016, edited by Plesner, Ingvill et. al. Oslo: Cappelen-Damm, 2017.

Nustad, Peder. ”Fordommer, fiendtlighet og hat.”, on dembra.no. Oslo: HL-center, 2016. http://dembra.no/laeringsressurser/

Ahmed, Uzair and Peder Nustad. ”Radikalisering og voldelig ekstremisme. Oslo: HL-center, 2017. http://dembra.no/laeringsressurser/

Lenz, Claudia and Peder Nustad. "Dembra – ein norwegisches Projekt zur Vorbeugung gruppenbezogener Feindlichkeit durch Demokratie an Schulen." In Rechtspopulismus und Rechtsextremismus in Europa : die Herausforderung der Zivilgesellschaft durch alte Ideologien und neue Medien, edited by Frank Decker, Bernd Henningsen og  Kjetil Jakobsen. Baden-Baden: Nomos, 2015.

Lenz, Claudia and Peder Nustad. “Teoretisk og faglig forankring av Dembra”. in Dembra. Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen, edited by Claudia Lenz, Peder Nustad and Benjamin Geissert. Oslo: HL-senteret, 2016.

Lenz, Claudia and Peder Nustad. "Fostering Democratic Preparedness to Prevent Group Focused Enmity in Norwegian Schools." Andragoški glasnik 18, no. 2 (2014): 9-23.

Eidsvåg, Inge and Peder Nustad. Det kan skje igjen. Rapport fra Kunnskapsdepartementets arbeidsgruppe om antisemittisme og rasisme i skolen [Report on the work against racism and antisemitism in school].  Oslo: Kunnskapsdepartementet, 2011.

Børresen, Beate, Tove Larsen og Peder Nustad. Vi i verden 4-7 Elevbok [textbook grade 4-7]. Oslo: Cappelen-Damm, 2006-2009.

Børresen, Beate, Tove Larsen og Peder Nustad. Vi i verden 4-7 Lærerens bok [handbook for teachers].  Oslo: Cappelen-Damm, 2006-2009.

Thorstensen, Erik and Peder Nustad. "HL-center og undervisning: historie og holdningsskapende arbeid." Fortid 3, no. 1 (2006).

Nustad, Peder. "Forholdet mellom individ og gruppe i skolens religions- og livssynsundervisning." I Kollokvium Hamar. Hamar: Høgskolen i Hedmark, 2002.

Publisert 19. nov. 2016 16:44 - Sist endret 25. juni 2019 14:08

Prosjekter