Peder Nustad

Prosjektleder (Dembra)
Bilde av Peder Nustad
Telefon 22 84 21 24
Mobiltelefon 93 40 44 19

Peder Nustad leder satsningen Dembra, Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemitisme, som støtter skoler i forebygging av antisemittisme og rasisme, udemokratiske holdninger og radikalisering.

Nustad har lang erfaring med å undervise og utvikle materiell til elever, studenter og lærere om antisemittisme, rasisme og ekstremisme. Han veileder skoler og gir kurs i rammen av Dembra-prosjektet og har vært prosjektleder for utviklingen av pedagogiske ressurser om radikalisering og voldelig ekstremisme tilgjengelig på www.dembra.no.

Nustad har tidligere arbeidet som høgskolelektor i religion og etikk ved lærerskolen i Hedmark og er medforfatter av lærebok-serien " Vi i verden" fra Cappelen Damm.

Publikasjoner

Nustad, Peder. "Konspirasjonsteori" og "Skolens møte med konspirasjonsteorier". På dembra.no. Oslo: HL-senteret, 2020.

Nustad, Peder, Claudia Lenz, Ingun Steen Andersen og Peder Hellberg. Nordic Dembra: Strengthening work on democracy and prevention of group hostility, segregation and radicalization in Nordic schools. Oslo: HL-senteret 2020.

Nustad, Peder. "Gruppefiendtlighetens mekanismer". På dembra.no. Oslo: HL-senteret, 2019.

Døving, Cora Alexa og Peder Nustad. "Hva er rasisme og hva kan skolen gjøre?". I 16 år med Benjaminprisen. Forebyggende arbeid mot rasisme og diskriminering i skolen. Oslo: HL-senteret, 2019.

Lenz, Claudia, Stian Lid, Gro Lorentzen, Anne Birgitta Nilsen, Peder Nustad og Eirik Rise: Tiltak mot hatefulle ytringer: Kunnskaps- og tiltaksoversikt. Oslo: HL-senteret, 2018.

Nustad, Peder. ”Hva kan skolen gjøre for å motvirke fordommer og sikre likeverd? [What can schools do to counteract prejudice and ensure equality?]”, in Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016, edited by Plesner, Ingvill et. al. Oslo: Cappelen-Damm, 2017.

Ahmed, Uzair and Peder Nustad. ”Radikalisering og voldelig ekstremisme". På dembra.no. Oslo: HL-center, 2017.

Lenz, Claudia and Peder Nustad. "Dembra – ein norwegisches Projekt zur Vorbeugung gruppenbezogener Feindlichkeit durch Demokratie an Schulen." In Rechtspopulismus und Rechtsextremismus in Europa : die Herausforderung der Zivilgesellschaft durch alte Ideologien und neue Medien, edited by Frank Decker, Bernd Henningsen og  Kjetil Jakobsen. Baden-Baden: Nomos, 2015.

Lenz, Claudia and Peder Nustad. “Teoretisk og faglig forankring av Dembra”. in Dembra. Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen, edited by Claudia Lenz, Peder Nustad and Benjamin Geissert. Oslo: HL-senteret, 2016.

Lenz, Claudia and Peder Nustad. "Fostering Democratic Preparedness to Prevent Group Focused Enmity in Norwegian Schools." Andragoški glasnik 18, no. 2 (2014): 9-23.

Eidsvåg, Inge and Peder Nustad. Det kan skje igjen. Rapport fra Kunnskapsdepartementets arbeidsgruppe om antisemittisme og rasisme i skolen [Report on the work against racism and antisemitism in school].  Oslo: Kunnskapsdepartementet, 2011.

Børresen, Beate, Tove Larsen og Peder Nustad. Vi i verden 4-7 Elevbok [textbook grade 4-7]. Oslo: Cappelen-Damm, 2006-2009.

Børresen, Beate, Tove Larsen og Peder Nustad. Vi i verden 4-7 Lærerens bok [handbook for teachers].  Oslo: Cappelen-Damm, 2006-2009.

Thorstensen, Erik and Peder Nustad. "HL-center og undervisning: historie og holdningsskapende arbeid." Fortid 3, no. 1 (2006).

Nustad, Peder. "Forholdet mellom individ og gruppe i skolens religions- og livssynsundervisning." I Kollokvium Hamar. Hamar: Høgskolen i Hedmark, 2002.

Publisert 19. nov. 2016 16:44 - Sist endret 11. jan. 2021 18:45

Prosjekter