Vibeke Moe

Stipendiat og prosjektleder
Bilde av Vibeke  Moe
Telefon 22 84 21 04
Mobiltelefon 93 26 50 53

Vibeke Moes forskning er særlig konsentrert rundt antisemittisme, muslimfiendtlighet og muslimsk-jødiske relasjoner i samtiden. Hun er prosjektleder for HL-senterets tredje kartlegging av holdninger til jøder og muslimer i Norge, som gjennomføres i perioden 2020-2022. 

CV for Vibeke Moe

Forskningsområder

 • Antisemittisme i Norge og Europa
 • Muslimsk-jødiske relasjoner
 • Jødisk og muslimsk identitet og erfaringer i dagens Norge

 • Minoritet- majoritetsrelasjoner i dagens Norge

Publikasjoner

 • The Shifting Boundaries of Prejudice: Antisemitism and Islamophobia in Contemporary Norway (red. med Christhard Hoffmann), Oslo: Universitetsforlaget, 2020 
 • Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017. Befolkningsundersøkelse og minoritetsstudie, (red. med Christhard Hoffmann), Oslo: HL-senteret 2017
 • «Antisemittisme som erfaring og undervisningstema i dagens norske skole» (med Harald Syse), i: Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016 (red. N. Brandal, C.A. Døving og I.T. Plesner), Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2017
 • «‘Hvis de hadde oppført seg som vanlige nordmenn, hadde alt vært greit, tror jeg’ Nordmenns syn på årsaken til negative holdninger til jøder og muslimer», (med C. Lenz, I. Levin og C.A. Døving), Flex 2016, vol. 3 nr. 1
 • «Det som er jødisk» - Identiteter, historiebevissthet og erfaringer med antisemittisme, (sammen med C.A. Døving), Oslo 2014
 • Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter, Oslo: HL-senteret 2012
 • Forestillinger om jøder - aspekter ved konstruksjonen av en minoritet 1814-1940 (red. med Øivind Kopperud), Oslo: Unipub, 2011
 • Utenfor det etablerte. Aspekter ved Einhart Lorenz' forskning (red. med Øivind Kopperud og Vibeke Kieding Banik), Oslo: Unipub, 2011
 • Kritikkens oppgave. Mellom skrift og bilde: en undersøkelse av kritikkbegrepet hos Walter Benjamin i verkene Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik og Ursprung des deutschen Trauerspiels, Hovedoppgave i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo 2006
   

Kronikker og kortere tekster

 • «Antisemittisme i dagens Europa: noen generelle trekk», i SEGL: Katolsk årsskrift for religion og samfunn (red. Peder K. Solberg), St. Olav Forlag, 2020

 • «Hverken svartmaling eller skjønnmaling: Negative holdninger til muslimer må bekjempes», kronikk i Aftenposten, 28. august 2019 (sammen med Christhard Hoffmann)

 • «Polen og Holocaust - polsk antisemittisme», bokomtale i Nordisk Østforum nr. 32 2018

 • «Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017», artikkel i Hatikva, mars 2018 (sammen med Irene Levin) 

 • «Ny rapport om holdninger til jøder og muslimer i Norge i 2017: Antisemittisme og muslimfiendtlighet er beslektede fenomener», kronikk i Aftenposten, 5. desember 2017 (sammen med Christhard Hoffmann)

 • «Cultures of Denial: Comparing Holocaust and Armenian Genocide Denial», bokanmeldelse i Nordisk Østforum nr. 4 2015

 • «Håkon Harket: Paragrafen. Eidsvoll 1814», bokanmeldelse i Historisk tidsskrift, nr. 4 2014

 • «Hvor lang tid er 70 år?», kronikk i Aftenposten, 24. november 2012 (sammen med Cora Alexa Døving)

 • «Over grensen for Israel-kritikk», innlegg om Israel-kritikk og antisemittisme, Vårt Land, 16.11.2012

 • «Antisemittisme – en temperaturmåler», kronikk i Vårt Land, 29. mai 2012 (sammen med Christhard Hoffmann og Øivind Kopperud)

 

 

Publisert 19. nov. 2016 16:44 - Sist endret 15. mai 2021 12:35