Terje Emberland

Forsker I

CV for Terje Emberland

Utvalgte publikasjoner

 • «Himmlers hytte. Om blod, byggeskikk og badstuer», Samtiden, 3-4, 2016.
 • Da fascismen kom til Norge. Den nasjonale legions vekst og fall, 1927 – 1928, Dreyer, 2015.
 • «Neither Hitler nor Quisling: The Ragnarok Circle and Oppositional National Socialism in Norway.» In: Fascism, Volume 4, Issue 2, Brill, 2015.
 • «The Teutonic rage of the ancient timbers. Himmler, the SS and Norwegian folk culture.» In: Tonning, Erik, Gregory Maertz, Line Daatland, Frode Sandvik (ed.), Art in Battle, KODE Bergen, 2015.
 • «Liberal teologi og nazistisk nyhedenskap. Kristian Schjelderup og Deutsche Glaubens-bewegung.» In: Sørensen, Øystein, Bent Hagtvet, Nik. Brandal (ed.) Intellektuelle og det totalitære: Pervertert idealisme?, Dreyer, 2014.
 • Minus Fem. Okkupasjon av fortiden, Kulturhistorisk museum, Oslo, 2014.
 • (med Torstein Arisholm): «Kollaborasjon om kulturminner. SS og norsk kulturminevern under okkupasjonen»,  Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, Årbok 2012, årg. 166, s. 69-84.

 • «Blodet er alltid den ytterste realitet.» Om SS verdensanskuelse. i: Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Bjørn Arne Steine (red.): Politikk og religion. En farlig kombinasjon? 2012

 •  Himmlers Norge - nordmenn i det storgermanske prosjekt (sammen med Matthew Kott), 2012

 • «Pureblooded Vikings and Peasants: Norwegians in the Racial Ideology of the SS». I: Anton Weiss-Wendt og Rory Yeomans (red.): Racial Science in Hitler's New Europe, Critical Studies in the History of Anthropology, Nebraska University Press, 2012

 • «Im Zeichen der Hagal-Rune. ‚Arteigene‘ Religion und nationalsozialistischer Aktivismus in Norwegen in den dreißiger Jahren». i: Uwe Puschner (red.): Die Völkischreligiösen im Nationalsozialismus, 2012

 • Jakten på Germania. Fra nordensvermeri til SS-arkeologi, (red. med Jorunn Sem Fure), Humanist, 2009.

 • «Å stjele norsk bondeblod. Heinrich Himmler, Walther Darré, SS og den norske bonde», Fortid, nr. 2, 2009

 • «Antroposofi, völkisch-tenkning og nazisme. Ideologisk naboskap og rivalisering i det kultiske miljø», Din. Tidsskrift for religion og kultur, nr. 2-3, 2009

 • «Øystein Sørensen: Den store sammensvergelsen. Historien om det hemmelige selskapet Illuminatus og dets mange ugjerninger», Historisk Tidsskrift, vol. 87, no. 3, 2008

 • «I krig for Hitler. Nordmenn i tysk krigstjeneste» (med Matthew Kott og Sigurd Sørlie):, Fortid, nr. 2, 2007

 • «Antisemittismen i Norge 1900-40”, i: Trond Berg Eriksen, Håkon Harket, Einhart Lorenz: Jødehat. Antisemittismens historie fra antikken til i dag, Damm 2005

 • «Norrønamannen Alf Maria Amble», Fortid, nr. 2, 2005

 • Det ariske idol. Forfatteren, eventyreren og nazisten Per Imerslund, (sammen med Bernt Rougthvedt), Aschehoug 2004

 • Religion og rase. Nyhedenskap og nazisme i Norge 1933 – 1945, Humanist 2003

 • Konspiranoia. Konspirasjonsteorier fra 666 til WTC, (red. sammen med med Arnfinn Pettersen), Humanist 2003.
   
Publisert 19. nov. 2016 16:44 - Sist endret 30. mars 2022 23:34