print logo

Nicola Karcher

Seniorforsker
Bilde av Nicola Karcher
Telefon 22 84 21 34
Mobiltelefon 91 76 79 12
Besøksadresse Huk Aveny 56
Postadresse 0318 Oslo Postboks 1168 Blindern

Bakgrunn

 

PhD i moderne historie fra Universitetet i Oslo, 2012.

Magistergrad i historie, filosofi og sammenlignende politikk fra
Technische Universität (Senter for forskning om antisemittisme) og Humboldt Universität, Berlin 2005.

Faglige kompetanseområder

 • Antisemittismens historie i Europa
 • Völkisch bevegelse
 • Nasjonalsosialisme
 • Høyreekstreme bevegelser, nettverk og ideologi
 • Norsk-tyske høyreradikale nettverk i mellomkrigstiden
 • Okkupasjonshistorie
 • Kollaborasjon og motstand i Norge under annen verdenskrig
 • Skolesektoren i det okkuperte Norge

Undervisning og veiledning

 • "Jødefiendskap i europeisk middelalder"
 • "Norsk høyreekstremisme i mellomkrigstiden"
 • "Fra høyreaktivisme til nasjonalsosialisme, 1918-1940"

Veiledning av oppgaver innenfor feltene nazisme, høyreekstremisme, antisemittisme og okkupasjonshistorie.

Pågående og planlagte forskningsprosjekter

 • «Kampen om skolen i det okkuperte Norge: Nazifisering og motstand" (delprosjekt av DIMNO-prosjektet ved HL-senteret), /om/medarbeidere/forskning/nicola%20karcher/project_karcher.pdf
 • From National Socialism to Right-Wing Populism. The Transformation of Inter-Scandinavian Far-Right Networks and their Ideology 1945-1975.

Publikasjoner

 • «Willing Collaborators: The Political Activities of Norwegian National Socialists in Nazi Germany», i: Andrea Mammone (red.): Borderless Fascism. Towards a Transnational and Universal Fascism in Interwar Western Europe, Cambridge, kommer 2017.
 • «Vom deutschen Wesen (Reiseschilderung von Bjørn Bjørnson, 1917)», i: Wolfgang Benz (red.): Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, bind 8, Berlin 2015.
 • «Norwegische Kriminalliteratur», i: Wolfgang Benz (red.): Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, bind 7, Berlin 2014..
 • «Victor Mogens - en lojal talsmann for Nazi-Tyskland?», i: Bernt Hagtvet/Øystein Sørensen/Nik. Brandal (red.): Intellektuelle og det totalitære: Pervertert idealisme?, Oslo 2014, s. 30-52.
 • «Länderporträt Norwegen», i: Uwe Backes/Eckhard Jesse/Alexander Gallus (red.): Jahrbuch für Extremismus und Demokratie, Baden-Baden 2013, s. 191-210.
 • «Den nordiske race», i: Wolfgang Benz (red.): Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, bind 6, Berlin 2013.
 • «Fritt Folk», i: Wolfgang Benz (red.): Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, bind 6, Berlin 2013.
 • «Ragnarok», i: Wolfgang Benz (red.): Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, bind 6, Berlin 2013.
 • «Der Norden», i: Wolfgang Benz (red.): Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, bind 6, Berlin 2013.
 •  Sammen med Anders G. Kjøstvedt (red.): Movements and Ideas of the Extreme Right in Europe: Positions and Continuities, Frankfurt/Main 2012.
 • «Nasjonal Samlings Foreign Office in Germany during the Second World War: Organisation, Strategies and Cooperation», i: Movements and Ideas of the Extreme Right in Europa, Frankfurt/Main 2012, s. 117-140.
 • «Der Nordische Ring», i: Wolfgang Benz (red.): Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, bind 5, Berlin 2012.
 • «Die Nordische Gesellschaft», i:Wolfgang Benz (red.): Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, bind 5, Berlin 2012.
 • Zwischen Nationalsozialismus und nordischer Gesinnung. Eine Studie zu den rechtsgerichteten Verbindungen norwegisch-deutscher Milieus in der Zwischenkriegszeit, Universitetet i Oslo: PhD-avhandling, 2012.
 • «Norske Nasjonalsosialister i Tyskland 1933-1940. Politisk profil, intern struktur og nettverk», i: Øivind Kopperud/Vibeke Moe/Vibeke Kieding Banik (red.): Utenfor det etablerte. Aspekter ved Einhart Lorenzforskning, Oslo 2011, s. 97-110.
 • «Schirmorganisation der Nordischen Bewegung. Der Nordische Ring und seine Repräsentanten in Norwegen», i: NORDEUROPAforum (1/2009), s. 7-35.
 • «Den nordiske bevegelses ‹generalstab›. Nordischer Ring og samarbeidet med norske raseforskere», i: Fortid (2/2009), s. 42-52.
 • «Die Nasjonal Samling während der deutschen Okkupation Norwegens 1940-1945. Nationalismus verus Pangermanismus», i: Wolfgang Benz (red.): Jahrbuch für Antisemitismusforschung (16), Berlin 2007, s. 195-216.
 • Kollaboration und interner Konflikt. Die norwegische Nasjonal Samling während der deutschen Okkupation, Technische Universität Berlin: Magisteravhandling, 2005.
Publisert 19. nov. 2016 16:44 - Sist endret 6. sep. 2017 10:45