Mona Abdel-Fadil

Seniorforsker

 

Faglige interesser

Mona Abdel-Fadil er seniorforsker ved HL-Senteret og forsker for tiden på rasisme og muslimfiendtlighet i Norge gjennom utstillingsprosjektet "Hverdagsrasisme i Norge" og forskningsprosjektet: "(Religious) Enemy of the Nation?: Coping with Experiences of Racism in Norway"  Abdel-Fadil er tilknyttet C-REX: Senter for ekstremismeforskning.  De senere årene har Mona Abdel-Fadil vært i økende grad interessert i forstå politisering av følelser og hvordan sterke følelser driver konflikter om identitet, religion og kultur, særlig på nett. Dette arbeidet har ledet fram til viktig teoriutvikling og flere publikasjoner om  "The Politics of Affect" og er et pågående arbeid. 

I over 10 år har Mona Abdel-Fadils forskning vært innenfor det tverrfaglige feltet "religion, medier og kultur" og hun har arbeidet etnografisk med ulike problemstillinger innenfor dette feltet i både Midtøsten og Norden (se publikasjonsliste).

I tillegg til forskningsarbeid har Mona Abdel-Fadil et stort engasjement for formidling og har gleden av å være en del av teamet som jobber med utformingen av HL-Senterets åpningsutstilling om hverdagsrasisme i MINO-tilbygget. Mona Abdel-Fadil jobber ofte i skjæringsfeltet mellom forskning og humoristisk/kunstnerisk formidling. Se feks:

A Superior Guide To Performing the Academic Self

MonaAbdel-Fadil.Com

Le eller Dø: Verdens første arrangment om religion, humor og frykt på norsk (Nettside: Le-eller-dø .no)

Forskningsområder

  • Rasisme og islamofobi
  • Religiøse kontroverser
  • Samtidsislam & kjønn
  • Identitetspolitikk
  • Følelsespolitikk 
  • Sosiale medier
  • Kristendom & høyrepopulisme
  • Religion, satire & humor

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler/bokkapitel

2019.  “The Politics of Affect: The Glue of Religious Controversies in Social Media.Journal of Religion, Media and Digital Culture, Special Issue on Religious Controversies.

2018. “Nationalizing Christianity & Hijacking Religion on Facebook.” In Contesting Religion: The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia, edited by Knut Lundby. De Gruyter.

Lundby, Knut, Hjarvard, Stig ,Lövheim, Mia and Abdel-Fadil, Mona. 2018. “Perspectives: Cross-Pressures on Public Service Media.” In Contesting Religion: The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia, edited by Knut Lundby. De Gruyter.

Abdel-Fadil, Mona & Liebmann, Louise Lund. 2018. “Gender, Diversity, and Mediatized Conflicts of Religion:  Lessons from Scandinavian Case Studies.” In Contesting Religion The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia, edited by Knut Lundby. De Gruyter.

 2017. “Identity Politics in a Mediatized Religious Environment on Facebook: Yes to Wearing the Cross Whenever and Wherever I Choose.” Brill Journal of Religion in Europe 10 (4).

2016. “Conflict and Affect Among Conservative Christians on Facebook.” Online - Heidelberg Journal of Religions on the Internet Volume 11.

2016. “Let’s Talk About Sex: Counselling Muslim Selves Online.” CyberOrient 10 (1), published by the American Anthropology Association.

2016. “How Islamic Is Islam Online Counselling?” In Political Islam: Global Media and the Boundaries of Religious Identity, edited by Noha Mellor and Khalil Rinnawi. London: Routledge.

Abdel-Fadil, Mona, and Van Eynde, Koen. 2016. “Golden Age Divas on the Silver Screen: Challenging or Conforming to Dominant Gender Norms?” Journal of African Cinemas 8 (1):11–27.

 “The Framing of the Islam Online Crisis.” In Media and Political Contestation in the Contemporary Arab World: A Decade of Change, edited by Lena Jayyusi and Anne Sofie Roald. The Palgrave Macmillan Series in International Political Communication. London: Palgrave Macmillan.

2015. “Counselling Muslim Selves on Islamic Websites: Walking a Tightrope Between Secular and Religious Counselling Ideals?” Journal of Religion, Media and Digital Culture 4 (1). 

2014. “Sowing the Seeds of The Message: Islamist Women Activists Before, During, and After the Egyptian Revolution.” CyberOrient 8 (1), published by the American Anthropology Association.

2013. “Islam Online Guides Spouses Towards Marital Bliss: Arabic vs. English Counselling Perspectives on Marital Communication.” In Muslims and the New Information and Communication Technologies: Notes from an Emerging and Infinite Field, edited by Thomas Hoffmann and Göran Larsson. Muslims in Global Societies Series. Dordrecht: Springer.

2013. “Islam Offline—living ‘the Message’ behind the Screens.” Contemporary Islam 7 (3):283–309.

2011. “The Islam-Online Crisis: A Battle of Wasatiyya vs. Salafi Ideologies?” CyberOrient 5 (1). 

2011. “New Modes of Communication: Social Networking, Text Messaging, Skype: Egypt.” Edited by Suad Joseph. Encyclopedia of Women & Islamic Cultures, Brill Online.

2011. “Islam Onlines Ekteskapsveiledning: Før Og Etter Krisen (Islam Online’s Marital Counselling: Before and After the Crisis).” Babylon: Nordisk Tidskrift for Midtøstenstudier 1.


Populærvitenskapelige artikler

Yousef, Nadya, and Abdel-Fadil, Mona. 2008. “De Usynlige Barna: Gatebarn og Håpets Klinikk i Kairo (The Invisible Children: Streetchildren and The Hope Clinic in Cairo).” Babylon: Nordisk Tidskrift for Midtøstenstudier 1.

 2006. “‘Hvis Gud ville at vi skulle bruke higab ville han skapt oss hårete som

bjørnen’ – Ulike perspektiver på hijab (If God Wanted Us to Use Higab, He Would Have Created Us as

Hairy as a Bear": Different Perspectives on Hijab).” Babylon: Nordisk Tidskrift for Midtøstenstudier, 1.

2005. “Truede Identiteter - Identitetsarbeid Blant Unge Muslimer I Norge (Threatened Identities: Identity Formation amongst Young Muslims in Norway).” In Somaliere I Norge: Perspektiver På Integrering, Språk Og Religion: Perspektiver På Integrering, Språk Og Religion. Oppland bokforlag.

Abdel-Fadil, Mona & Rosmer, Tilde. 2004. "- Jeg liker ikke klagemuren" (I don't like the wailing wall) in Babylon: Nordisk Tidskrift for Midtøstenstudier, 1.

2003. “Når Penger Står På Spill: Ekteskapelig Lykke Og Ulykke I Midtøsten (When Money Is at Stake: Marital Happiness and Unhappiness in the Middle East).” Babylon: Nordisk Tidskrift for Midtøstenstudier 1.

2003. “Hvilken shari’a?: Problemer knyttet til begrepet (Which Sharia?: Problems with the Term).” Babylon: Nordisk Tidskrift for Midtøstenstudier, 2

 

Populærvitenskapelige blogposter

Publisert 1. sep. 2020 14:15 - Sist endret 20. jan. 2021 12:22