Marie Eberson Degnæs

Stipendiat

 

Forskningsområder:

• Generasjoner og minneprosesser

• Holocaustbevissthet og offentlige minnemarkeringer

• Jødisk identitet og tilhørighet i dagens Norge

• Minoritets-majoritetsrelasjoner

Publikasjoner:

Eberson, M. (2010) «Religionskunnskap og borgerdannelse». Prismet. 2010 (61): 123-133 Eberson, M. (2009) Religionskunnskap og borgerdannelse: Religion i norsk grunnskole i perioden 1995 til 2008. Masteroppgave, Det teologiske fakultet. Oslo: Universitetet i Oslo

 

Publisert 10. okt. 2018 15:39 - Sist endret 25. jan. 2021 09:20