Claudia Lenz

Forsker I

Claudia Lenz sine arbeids- og forskningsområder er

  • fordommer og gruppefiendtlighet
  • minnekultur, historiepolitikk og historiebevissthet
  • demokrati og medborgerskap i skolen           

På HL-senteret er hun tilknyttet forskningsprosjektene Jødisk liv i dagens Norge (Negotiating Jewish Identity) og Skiftende grenser (Shifting Boundaries. Definitions, Expressions and Consequences of Antisemitism in Contemporary Norway), der hun har forsket på jøders og muslimers holdninger til hverandre og hvordan grensene av det som oppfattes som legitim Israel kritikk har endret seg etter Gaarder-debatten i 2006. 

I sine forskningsarbeider om minnekultur relatert til 2. verdenskrig, Holocaust og 22. juli, retter Lenz søkelys på hvordan minne og fortidsbearbeidning bidrar til utvikling og forhandling av identitet, deltagelse og maktrelasjoner på individ- og gruppenivå.

Som medlem av Dembra-prosjektet og leder for Dembra for lærerutdannere, er hun også opptatt av hvordan skolen kan forebygge gruppefiendtlige holdninger.

CV for Claudia Lenz

Publisert 19. nov. 2016 16:44 - Sist endret 1. mars 2022 16:13