Carl Emil Vogt

Spesialrådgiver
Bilde av Carl Emil  Vogt
Telefon 22 84 21 16
Mobiltelefon 93 48 99 60
Besøksadresse Huk Aveny 56
Postadresse Postboks 1168 Bindern

Jeg er historiker og forfatter med et bredt interessefelt. Jeg har arbeidet med den norske rom-minoritetens historie. Min doktorgrad handlet om Fridtjof Nansens humanitære og internasjonale arbeid, slik at internasjonale organisasjoner og humanitært arbeid i tiden 1900-1940 er et felt jeg kjenner godt. Jeg har også arbeidet med norsk utenrikspolitikk og Norges forhold til Russland. Jeg har studert norsk nasjonalisme på 1800- og 1900-tallet og skandinavisk historie på 1800-tallet. Ikke minst har jeg arbeidet med Norge i tiden rundt 1814 og norske politisk og kulturell historie på 1800-tallet. For tiden arbeider jeg med norsk okkupasjonshistorie og et bokprosjekt om "Den politiske konstruksjonen av kong Haakon 7. 1940-1945."

Utvalgte publikasjoner

 

Bøker

Et uønsket folk. Utviklingen av en «sigøynerpolitikk» og utryddelsen av norske rom 1915-1956, Cappelen Damm 2017. (Sammen med Jan Brustad, Lars Lien og Maria Rosvoll)

Herman Wedel Jarlsberg. Den aristokratiske opprøreren, Cappelen Damm 2014

Fridtjof Nansen. Mannen og verden, Cappelen Damm 2011

Nansens kamp mot hungersnøden i Russland 1921-23, Aschehoug 2007.

 

Utvalgte vitenskapelige arbeider og artikler

"Hva visste Quisling om jødeutryddelsene?": i Nytt Norsk Tidsskrift, nr. 3, 2019 (fagfellevurdert), s. 175–191. 

“Nobel Peace Prize” i Gordon Martel (red.): Encyclopedia of Diplomacy, ISBN: 978-1-118-88791-2 (peer-reviewed) Wiley-Blackwell 2018.

“Nansen, Fridtjof ” i Gordon Martel (red.): Encyclopedia of Diplomacy, ISBN: 978-1-118-88791-2, (peer-reviewed) Wiley-Blackwell 2018.  

“An internationalist pioneer. Fridtjof Nansen and the Social Issues of the League of Nations”, i Magaly Rodriguez Garcia, Davide Rodogno og Liat Kozma (red.): The League of Nations’ Work on Social Issues, United Nations Publications, Genève 2016, s. 174–188.   

“A Darling of the British elites. Fridtjof Nansen’s British connection – from polar hero to humanitarian leader” i Helge Ø. Pharo og Patrick Salmon (red.): Britain and Norway: Special Relations, Akademika forlag 2012, s. 99–128.

"Biologisk humanisme : sosialevolusjonisme i Fridtjof Nansens internasjonale engasjement", Arr - idéhistorisk tidsskrift, nr. 2, 2012, s. 95-106.

"Nestekjærlighet som realpolitikk. Fridtjof Nansens humanitære og internasjonale prosjekt 1920–1930," PHD-avhandling, UiO 2010.

” ’Først vore egne!’ Da Aftenposten saboterte Nansens nødhjelp til Russland,” Historisk Tidsskrift, nr. 1, 2008, s. 29-59.

"Fridtjof Nansen. Peace 1922" i Olav Njølstad (ed.): Norwegian Nobel Prize Laureates. From Bjørnson To Kydland.: Universitetsforlaget (Norwegian University Press) 2006. ISBN 8215006981. s. 119-153.

”Fridtjof Nansen. Fredsprisen 1922”. I: Norske nobelprisvinnere. Fra Bjørnson til Kydland: Universitetsforlaget 2005. ISBN 82-15-00697-3. s. 117–151.

”100 år i fredens tjeneste? Fredstradisjonen i norsk utenrikspolitikk,” sammen med Bjørn Arne Steine i Arr. Idéhistorisk tidsskrift, nr. 2/3 2004, s. 17–27.

”Fridtjof Nansen og hjelpearbeidet i Russland og Ukraina 1921-1923” Hovedoppgave i Historie, UiO, 2001.

 

Publisert 19. nov. 2016 16:44 - Sist endret 16. aug. 2022 16:17