Birgitte P. Haanshuus

Stipendiat

Forskningsområder

  • Antisemittisme
  • Høyreekstremisme og høyreradikalisme
  • Digitale medier

Publikasjoner

Haanshuus, B.P. (2018). Fra gata til data? Ytre høyre på internett og sosiale medier. I T. Bjørgo (red.), Høyreekstremisme i Norge. Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier. PHS Forskning 2018: 4. Oslo: Politihøgskolen. https://phs.brage.unit.no/phs-xmlui/handle/11250/2568904

Haanshuus, B.P. & Jupskås, A.R. (2017). Høyreklikk! En analyse av ytre høyre på sosiale medier i Norge, Tidsskrift for samfunnsforskning, 58(2), 145-165. https://doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2017-02-01

Haanshuus, B.P. (2015). Høyreklikk - En studie av norske høyreekstreme bevegelsers aktivisme, ideologi og nettverkstilhørighet i sosiale medier. Masteroppgave, Institutt for statsvitenskap. Oslo: Universitetet i Oslo

 

Publisert 10. okt. 2018 15:57 - Sist endret 4. okt. 2019 13:46