Birgitte P. Haanshuus

Stipendiat

Forskningsområder

  • Antisemittisme
  • Hatytringer
  • Høyreekstremisme og høyreradikalisme
  • Digitale medier

Publikasjoner

Haanshuus, B.P. (2022). Freedom of expression or censorship of antisemitic hate speech? Editorial and audience perspectives on comment moderation in far-right alternative media. Journalistica, 16(1). https://doi.org/10.7146/journalistica.v16i1.130043

Haanshuus, B.P. & Ihlebæk, K.A. (2021). Recontextualising the news: How antisemitic discourses are constructed in extreme far-right alternative media. Nordicom Review, 42(s1), 37-50. https://doi.org/10.2478/nor-2021-0005

Haanshuus, B.P. (2018). Fra gata til data? Ytre høyre på internett og sosiale medier. I T. Bjørgo (red.), Høyreekstremisme i Norge. Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier. PHS Forskning 2018: 4. Oslo: Politihøgskolen. https://phs.brage.unit.no/phs-xmlui/handle/11250/2568904

Haanshuus, B.P. & Jupskås, A.R. (2017). Høyreklikk! En analyse av ytre høyre på sosiale medier i Norge, Tidsskrift for samfunnsforskning, 58(2), 145-165. https://doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2017-02-01

Publisert 10. okt. 2018 15:57 - Sist endret 23. juni 2022 16:32