Jan Alexander Svoboda Brustad

Rådgiver (Bibliotek/dokumentasjon)
Bilde av Jan Alexander Svoboda Brustad
Telefon 22 84 21 14
Mobiltelefon 48 29 25 80

Jan Alexander S. Brustad arbeider til daglig med arkiv og samlinger ved HL-senterets dokumentasjonsavdeling. Brustad er utdannet historiker, og har blant annet skrevet om myndighetenes politikk overfor rom i årene før, under og etter 2. verdenskrig.

Utvalgte publikasjoner

Jan Alexander S. Brustad, "Norwegian Roma and the authorities, 1915–1956: Exclusion, persecution and extermination", i Bulletin Muzea Romske Kultury 27/2018.

Jan Alexander S. Brustad, "På flukt fra nazismen - de jødiske flyktningene og Norge", i Fortid 2/2018.

Jan Alexander S. Brustad, Lars Lien, Maria Rosvoll og Carl Emil Vogt, Et uønsket folk. Utviklingen av en "sigøynerpolitikk" og utryddelsen av norske rom 1915-1956, Cappelen Damm, Oslo 2017.

Jan Alexander S. Brustad, Lars Lien og Maria Rosvoll, "Ekskludering: Norsk politikk overfor rom 1915–1956", i Nik. Brandal, Cora Alexa Døving og Ingvill Thorson Plesner (red.), Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016, Cappelen Damm, Oslo 2017.

Maria Rosvoll, Lars Lien og Jan Alexander Brustad, "Å bli dem kvit". Utviklingen av en "sigøynerpolitikk" og utryddelsen av norske rom, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, Oslo 2015. https://www.regjeringen.no/contentassets/a10ae43b518a4a80b98dd4df0f1c3964/a_bli_dem_kvit_hl_senteret.pdf

Jan Alexander S. Brustad og Ewa Mork, "Nansenhjelpen og jødiske barneflyktninger", i Tobias. Tidsskrift for Oslohistorie, 2015

Maria Rosvoll, Lars Lien og Jan Alexander S. Brustad, Utredning av kunnskapsbehov og antidiskrimineringsarbeid vedrørende den nasjonale minoriteten rom. Rapport fra forprosjektgruppen, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, Oslo 2014.

Jan Alexander S. Brustad, Mellom det tsjekkiske, det tyske og det jødiske: fremstillingen av jødene i tsjekkisk presse, januar 1937-15. mars 1939, Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2013. https://www.hlsenteret.no/forskning/jodisk-historie-og-antisemittisme/joden-som-kulturell-konstruksjon/brustad.jan_masteroppgave.his.pdf

 

 

Publisert 19. nov. 2016 16:44 - Sist endret 24. aug. 2021 20:25