Monica Bjermeland

Kommunikasjons- og programansvarleg
Bilde av Monica Bjermeland
Telefon 22 84 21 10
Mobiltelefon 98 68 49 16

Eg er journalist- og litteraturutdanna og har jobba med kommunikasjon dei siste sju åra. Eg kom til HL-senteret i november 2018.

Kjerneaktiviteten min her er operativ og strategisk kommunikasjonsrådgjeving, det vil seie

  • nettpublisering
  • korrektur og tekstarbeid
  • medieovervåking og mediekontakt
  • utvikling av senterets nettsider og nyheitsbrev
  • utvikling og drift av programmet (seminarer, konferansar, føredrag)
  • drift av dei sosiale medie-kanalane til senteret
  • strategiarbeid

Før HL-senteret jobba eg som kommunikasjonsrådgjevar ved CICERO Senter for klimaforsking der eg hadde eit særskilt ansvar for forskingsgruppene Klimapolitikk, Atmosfærekjemi og CICEP Senter for internasjonal klima- og energipolitikk, og for nettmagasinet KLIMA. Eg arbeidde også med søknadsskriving og utvikling av kommunikasjonsstrategiar i ulike format. 

Tidlegare har eg jobba som journalist, redaksjonsleiar og redaktør, mest i fagpressa.

Publikasjoner

 

Illustrasjon: Infodesignlab

Understanding 1.5 - the story behind the 1.5° target - infografisk framstilling om historia bak klimamålet verdas politikarar stilte seg bak i Paris, 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club Penguin av Murdrocks - forskingsformidling på youtubemåten (videoen er finansiert av Noregs forskingsråd):

Nettartiklar

Thou Shalt Not Kill (the Planet) - bokomtale av ei bok om klimaspråk (cicero.oslo.no)

Mindre drama eller flere følelser? - nettsak om klimakommunikasjon (cicero.oslo.no)

Klimatillitens kjøpmenn - nettsak om klimaskepsis (cicero.oslo.no)

Folk vil alltid protestere mot endring - nettsak om klimapsykologi (harvestmagazine.no)


Masteroppgåve

No Critique Fatigue, Not Now - Ecocentric Ethics in Contemporary SF Literature (UiO, 2017)

Publisert 6. nov. 2018 11:00 - Sist endret 25. feb. 2019 15:23