Monica Bjermeland

Kommunikasjons- og programansvarleg
Bilde av Monica Bjermeland
Telefon 22 84 21 10
Mobiltelefon 98 68 49 16

Dei siste sju åra har eg jobba med forskingskommunikasjon, på HL-senteret sidan november 2018. Eg er journalistutdanna frå Høgskulen i Volda og litteraturutdanna frå Universitetet i Oslo. I august 2019 debuterer eg med romanen «63 måtar å elske deg på», på Samlaget.

Kjerneaktiviteten min her på senteret er operativ og strategisk kommunikasjonsrådgjeving, det vil seie at eg har ansvar for

  • HL-senterets program
  • nettsidene og nyheitsbrevet
  • medieovervåking og medierådgjeving
  • sosiale medier og marknadsføring
  • det kommunikasjonsfaglege strategiarbeidet
  • prosjektutvikling
  • korrektur, tekstarbeid og diverse innhaldsproduksjon

Før HL-senteret jobba eg som kommunikasjonsrådgjevar ved CICERO Senter for klimaforsking der eg hadde eit særskilt ansvar for forskingsgruppene Klimapolitikk, Atmosfærekjemi og CICEP Senter for internasjonal klima- og energipolitikk, og for nettmagasinet KLIMA. Eg arbeidde også med søknadsskriving og utvikling av kommunikasjonsstrategiar i ulike format. 

Tidlegare har eg jobba som journalist, redaksjonsleiar og redaktør, mest i fagpressa.

Publisert 6. nov. 2018 11:00 - Sist endret 18. mai 2019 13:07