Hanne Steien

Utstillingsdesigner
Bilde av Hanne Steien
Mobiltelefon 97 71 91 30

Mitt arbeidsfelt er senterets utstillinger. Min bakgrunn er dels akademisk (BA-grad med fagene engelsk, historie og teatervitenskap) og dels kunstnerisk (scenografiutdanning fra LTU, Sverige, og produksjonsdesign fra Den norske filmskolen).


Kjerneaktiviteten min ved senteret er relatert til utstillingsvirksomheten:

  • Programplanlegging
  • Kuratering
  • Formgiving og produksjon
  • Administrasjon av utstillingsvirksomheten

 

Før jeg kom til HL-senteret arbeidet jeg blant annet med scenografi knyttet til filmproduksjon, produksjon av dokumentarfilm, grafisk design og utstillingsdesign.

 

Tidligere prosjekter:

  • Den forskningsbaserte vandreutstillingen ”Lengselens bilder. Fotografiet i norsk utvandringshistorie”. Utstillingen ble blant annet vist ved Hå Gamle Prestegård, Bryggen Museum og Setesdalsmuseet. Deler av den inngår i den permanente utstillingen ved Vestnorsk utvandringssenter.
  • Designer for vandreutstillingen ”Between Coasts” produsert av Museumssenteret i Hordaland, avdeling Vestnorsk utvandringssenter.
  • Kurator og utstillingsdesigner for prosjektet ”Jo visst skal jeg frem! Kvinner bak kamera i Hardangerfjordområdet” – Baroniet i Rosendals markering av 100 års jubileet for stemmerett for kvinner.
  • Designer og co-regissør for filmprosjektet ”Kvoter Kapital og Kjærlighet” produsert av Sjau. Filmen står som en del av den permanente utstillingen ved Norges fiskerimuseum, Bergen.
  • Regissør og produsent for informasjonsfilmen ”Det vesle slottet i nord” laget for Baroniet Rosendal.
Publisert 19. nov. 2016 16:44 - Sist endret 2. sep. 2020 11:55