Guri Hjeltnes

Direktør
Bilde av Guri Hjeltnes
Telefon 22 84 21 09
Mobiltelefon 45 23 03 53

Publikasjoner

Forskningsområder

  • Moderne historie
  • Okkupasjonshistorie
  • Sosialhistorie
  • Pressehistorie
  • Det nye medielandskapet: flermedialitet, flermedial ledelse

Publikasjoner

Det internasjonale kvinneåret 1975. En innholdsanalyse av tre aviser, Institutt for massekommunikasjonssosiologi, Universitetet i Oslo, sammen med Edda Espeland, 1975

Kvinnens Årbok 1976 og Kvinnens Årbok 1977, Pax forlag, medredaktør
 

Jubileumsbok til Elverum folkehøgskules 50-års jubileum 1978, redaktør
 

«Fascismen som overlevde» i Samtiden 1/81
 

«Det ytterste høyre - historisk etterslep eller parasitt?» i boken Høyrebølgen - epokeskifte i norsk politikk? Aschehoug 1981
 

Den norske nasjonalsosialismen. Nasjonal Samling i tekst og bilder 1933-1945, Pax 1982, medredaktør sammen med Hans Fredrik Dahl og Bernt Hagtvet, revidert utgave 1990
 

Hver fredag foran porten, Gyldendal 1984, medforfatter sammen med Wanda Heger
 

Hverdagsliv, bind 5 i verket Norge i krig, Aschehoug 1987, separat utgave, ny utgave 1990
 

«Druck im Norden. NS-Pressepolitik in Norwegen 1940-45», trykket i Medium, Zeitschrift für Hörfunk, Fernsehen, Film, Presse,  Frankfurt 1988, skrevet sammen med Gunnar Köhne og Eckart Klaus Roloff
 

Avisoppgjøret etter 1945, Aschehoug 1990
 

Krigshverdag. Bilder fra norske familiealbumer 1940-1945, Schibsted 1990
 

Tokt ved første nymåne. Felttoget 1940. Invasjon med kamera og panservogn, sammen med Odd V. Aspheim, Cappelen 1990
 

«Dagbladet 1940-1945 - en splittet historie», i boken Dagbladet gjennom 125 år. Utskjelt og utsolgt, Aschehoug 1994
 

Norsk krigsleksikon 1940-1945, bidragsyter og medredaktør, Cappelen 1995
 

«Sjømann - lang vakt», bind 3 i verket Handelsflåten i krig 1939-1945, Grøndahl Dreyer 1995
 

«Krigsseiler - krig, hjemkomst, oppgjør», bind 4 i verket Handelsflåten i krig 1939-1945, Grøndahl Dreyer 1997
 

Trenger vi en ny pressehistorisk satsing i Norge? Rapport fra pressehistorisk seminar 10. april 2000, medredaktør sammen med Rune Ottosen, Høgskolen i Oslo 2000
 

Ordet er fritt! En bok til Preben Munthe, bidragsyter og medredaktør sammen med Erik Rudeng og Georg Fr. Rieber-Mohn, Aschehoug 2000
 

Barn under krigen, Aschehoug 2000, medforfatter sammen med Berit Nøkleby
 

Teoretisk-metodisk innledning til to bind i verket Handelsflåten i krig 1939-1945, Oslo 2000
 

Flere artikler i det nye Norsk Biografisk Leksikon, Kunnskapsforlaget 2000-2005
 

3 uker i desember: en kritisk gjennomgang av medienes rolle i den såkalte Tønne-saken, medforfatter sammen med Svein Brurås og Henrik Syse
 

«McCarthyismens inntog i FN», i Arbeiderhistorie 2004
 

«From Mama's Boarding House to Manhattan and the World», i Scandinavian Review, New York, Autumn-Winter 2005
 

«"San Francisco impossible". Talen som ikke ble holdt», i Demokratisk konservatisme: frihet, fremskritt, fred . Festskrift til Francis Sejersted på 70-årsdagen, red. av Fredrik Engelstad et.al., Pax 2006
 

«Journalist ved Stammtisch», etterord til nyutgivelse av Theo Findahl: Undergang. Berlin 1939-1945, Aschehoug 2006
 

Publisert 19. nov. 2016 16:44 - Sist endret 11. feb. 2020 10:48