Benjamin Geissert

Prosjektleder MINO
Telefon 22 84 21 26
Mobiltelefon 97 94 98 39

MINO - et tilbygg for HL-senteret

Benjamin Geissert er prosjektleder MINO og leder HL-senterets interne prosess mot et nytt tilbygg som skal åpnes i 2021. Tilbygget MINO vil gi plass til gode, fleksible rom med vekslende utstillinger som presenterer minoriteters vilkår i fortid og nåtid og utstillinger som diskuterer dagsaktuelle samtidstemaer som f. eks. fordommer, konspirasjonsteorier og demokrati. MINO gir også rom og nye muligheter til undervisning og huser et verksted til utstillingsproduksjon og formidlingsaktiviteter.

Formidling og undervisning

Benjamin har jobbet som formidler ved HL-senteret siden 2015. Siden 2018 har han vært undervisningsleder og har nå permisjon for å jobbe som prosjektleder MINO frem til åpningen 2021.  Han er også medlem i den norske delegasjonen til International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) og sitter i organisasjonens arbeidsgruppe som jobber med Holocaust Education. 

Utdanning og arbeidserfaring

Benjamin har bakgrunn som historiker, stats- og litteraturviter med mastergrad fra Technische Universität Dresden, Tyskland. Hans fagområder er nazismens historie, andre verdenskrig og Holocaust samt Stalinismen. Som statsviter har han jobbet særlig med totalitarismeforskning og politiske teorier. Benjamin har mange års erfaring fra formidling på museum, bl.a. fra Deutsches Historisches Museum Berlin, Hygiene Museum Dresden og DDR Museum Berlin. I Norge har han jobbet ved Norges Hjemmefrontmuseum og HL-senteret.

 

 

 

 

Publisert 19. nov. 2016 16:44 - Sist endret 16. des. 2019 15:36