Utlysning av masterstipend – Negotiating Jewish Identity

Er du masterstudent og er interessert i tematikk innenfor minoritetsstudier og jødisk identitet?

HL-senteret lyser ut to masterstipend i tilknytning til forskningsprosjektet Negotiating Jewish Identity - Jewish Life in 21st Century Norway/ Jødiske identiteter - valg og forhandlinger, praksiser og tradisjoner i samtidens Norge. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og har som overordnet mål å etablere ny kunnskap om kulturelle og sosiale praksiser blant jøder i samtidens Norge.

Utlysningen er knyttet til et delprosjekt innenfor Negotiating Jewish Identity som omhandler minoritetserfaringer blant jøder. Masterprosjektene skal undersøke aspekter ved jødisk liv i Norge. Det kan dreie seg om studier av religiøse praksiser, tradisjoner, erfaringer ved det å være jøde eller fremstilling av jøder i offentlighet og sosiale medier.

Les mer om forskningsprosjektet Negotiating Jewish Identity her.

Hvert stipend er på  totalt kr. 40 000 og fordeles over 10 måneder. Oppstart er høsten 2019. HL-senteret tilbyr skriveplass og tilknytning til prosjektgruppen og fagmiljøet ved senteret.

Søkere må ha opptak på et masterprogram ved relevant universitet/høgskole i Norge og ha gode norskkunnskaper.

Søknaden skal inneholde:

  • Søknad
  • Prosjektskisse på maksimalt 3 sider, med avgrensning av tema og teoretiske og metodiske refleksjoner
  • CV, med informasjon om studiested og veileder
  • Vitnemål/karakterutskrift fra høgskole/universitet

Søknadsfrist: 27. mai 2019

Søknad sendes inn via skjema nedenfor

Kontaktpersoner:
Alexa Døving, prosjektleder Negotiating Jewish Identity -  c.a.doving@hlsenteret.no
Nina Lyng-Vagstein, administrativ leder -  n.b.lyng-vagstein@hlsenteret.no

 

Publisert 29. apr. 2019 13:38 - Sist endret 29. apr. 2019 13:38